Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan jag göra något om min avlidna pappa gav bort allt till sin nya fru?

Fråga: Min pappa som precis har avlidit har under de senaste åren gett massor dyra gåvor till sin nya fru som inte är min mamma. Nu har han dött och det finns i princip ingenting kvar att ärva eftersom hans fru redan fått allting innan han dog. Finns det något jag kan göra enligt arvsrätten eller andra lagar?

Svar från AI:

Hej!

Det är tråkigt att höra om din situation. I Sverige finns det regler kring arv och gåvor som kan vara relevanta i ditt fall. Om din pappa gav bort stora delar av sin egendom till sin nya fru innan han avled, kan det eventuellt påverka din rätt till arv.

Laglott och arvsrätt

Enligt den svenska Ärvdabalken har bröstarvingar (barn och barnbarn) rätt till en laglott, vilket är hälften av den arvslott de skulle ha fått om det inte fanns något testamente. Om din pappa inte skrivit något testamente som gynnar hans nya fru på bekostnad av dig, har du fortfarande rätt till din laglott.

Gåvomål

Om din pappa gav bort stora delar av sin egendom som gåvor till sin nya fru innan han avled, kan det eventuellt betraktas som ett gåvomål. Ett gåvomål är en gåva som ges med avsikt att minska arvet för bröstarvingar. Om gåvomålet påverkar din rätt till laglott, kan du begära att gåvomålet jämkas.

Jämkning av gåvomål

För att begära jämkning av gåvomålet måste du kunna visa att gåvorna din pappa gav till sin nya fru påverkar din rätt till laglott. Om det är fallet, kan du begära att gåvomålet jämkas så att du får ut din laglott. Det är viktigt att agera snabbt, eftersom det finns en preskriptionstid på sex månader från det att bouppteckningen är klar.

Sammanfattning

Om din pappa gav bort stora delar av sin egendom till sin nya fru innan han avled, och det påverkar din rätt till laglott, kan du eventuellt begära jämkning av gåvomålet. Det är viktigt att agera snabbt och söka juridisk rådgivning för att säkerställa att du får ut din laglott enligt Ärvdabalken.

Lycka till!

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 3]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även