Senaste frågorna

Uppdatera denna sida lite då och då om du ställt en fråga. Så kommer den upp här, normalt tar det maximalt 5 minuter.

Frågor som inte kan tolkas korrekt kommer ej upp. Eller det är något fuffens. Skicka in den igen i så fall, omskriven. Men som sagt, vänta först 5 minuter.

 • Kan man anmäla en ideell förening för diskriminering och repressalier i Sverige?
  Fråga: kan man anmäla en ideell förening för diskriminering och repressalier? Svar från AI: Hej! Ja, det är absolut möjligt att anmäla en ideell förening för diskriminering och repressalier i Sverige. Diskriminering är olagligt enligt Diskrimineringslagen (2008:567) och det gäller alla samhällsområden, inklusive ideella föreningar. Diskriminering Diskriminering kan ta flera former, inklusive direkt och indirekt …

  Läs mer

 • Har arbetsgivaren skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen vid omstrukturering?
  Fråga: Jag har depression och en aktiv remiss för utredning av ADHD. På grund av mitt mående har jag haft kontakt med företagshälsan och vi har gemensamt med min arbetsgivare kommit fram till att jag ska ha en rehabplan. Nu har min arbetsgivare har gjort en stor omstrukturering av hela verksamheten som börjar gälla den …

  Läs mer

 • Var det rätt att använda självförsvar i skolsituationen?
  Fråga: Hej Jag hade ett slagsmål i skolan den personen hade retat mig i minst 2 veckor om min kropp om mitt utseende och mitt namn och den personen har kallt mig många hemska saker I fredags 2024-02-9 feb Hade jag och han haft ett slagsmål det börja med den dagen han kalla mig horunge …

  Läs mer

 • Var det rätt att använda självförsvar i skolslagsmålet?
  Fråga: Hej Jag hade ett slagsmål i skolan den personen hade retat mig i minst 2 veckor om min kropp om mitt utseende och mitt namn och den personen har kallt mig många hemska saker I fredags 2024-02-9 feb Hade jag och han haft ett slagsmål det börja med den dagen han kalla mig horunge …

  Läs mer

 • Vad händer med styckningsförbudet på en fastighet när säljaren avlider?
  Fråga: Vad händer med ett styckningsförbud på fastighet när den som infört förbudet, i detta fall säljaren, går bort? Hur länge gäller styckningsförbudet? Svar från AI: Hej! Styckningsförbudet på en fastighet är inte personligt kopplat till säljaren, utan till fastigheten i sig. Det betyder att om säljaren går bort, så kvarstår styckningsförbudet. Styckningsförbudets varaktighet Styckningsförbudet …

  Läs mer

 • Kan jag bestrida en faktura från ett muntligt uppsagt avtal?
  Fråga: Bestrida en faktura från ett avtal som sades upp muntligt med en person som inte längre har kvar sin tjänst. Men nu kräver företaget betalt efter 12 månader när jag trott att det var klart Svar från AI: Hej! Det är möjligt att bestrida en faktura om du anser att den är felaktig. I …

  Läs mer

 • Hur kan en israelisk skadeståndsdom verkställas i Sverige?
  Fråga: Hur får man en israelisk skadeståndsdom verkställbar i Sverige? Svar från AI: Hej! För att en israelisk skadeståndsdom ska kunna verkställas i Sverige krävs det att domen erkänns och blir verkställbar enligt svensk lag. Detta regleras i lagen (1981:774) om internationella rättsförhållanden rörande underhållsbidrag och andra fordringar. Erkännande och verkställighet av utländska domar Enligt …

  Läs mer

 • Kan en dödsbodelägare ha med sig ett ombud vid arvskifte?
  Fråga: Kan en dödsbodelägare ha med sig ett ombud vid arvskifte+ Svar från AI: Hej! Ja, en dödsbodelägare kan ha med sig ett ombud vid arvskifte. Detta ombud kan vara en jurist, en advokat eller någon annan person som dödsbodelägaren litar på och som kan hjälpa till med processen. Ombudets roll Ombudet kan hjälpa till …

  Läs mer

 • Hur anmäler jag min före detta arbetsgivare för brott mot LAS?
  Fråga: Hej Min fd arbetsgivare vägrar lämna uppsägningsavtal. Han har inte heller givit mig en månads uppsägning eller lön för denna månad. Om jag vill anmäla honom för brott mot LAS, hur gör jag? Svar från AI: Hej! Om din före detta arbetsgivare inte har följt reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS), kan du ta …

  Läs mer

 • Vilka skäl kan ligga till grund för att begära att Tingsrätten lägger en stämning vilande?
  Fråga: Vilka skäl kan utgöra grund för begäran att Tingsrätten lägger stämning vilande Svar från AI: Hej! Det finns flera skäl som kan utgöra grund för att begära att Tingsrätten lägger en stämning vilande. Detta är en åtgärd som innebär att rättsprocessen tillfälligt stoppas. Parallella rättsprocesser Ett vanligt skäl är att det pågår en parallell …

  Läs mer

 • Vilka formkrav gäller för att formulera en stämning i tingsrätt vid en arvstvist?
  Fråga: Vilka formkrav krävs för att formulera stämning i tingsrätt ang arvstvist Svar från AI: Hej! För att formulera en stämning i tingsrätten angående en arvstvist finns det flera formkrav som måste uppfyllas enligt svensk lag. Dessa krav är viktiga för att säkerställa att alla parter får rättvis och korrekt behandling i rättsprocessen. Grundläggande formkrav …

  Läs mer

 • Kan familjerätten neka mig att bo hos min partner under hennes barnfria veckor?
  Fråga: Jag har träffat en ny partner som går på möten hos familjerätten med hennes exman. Hon och hennes exmake har varit hos familjerätten och fått ett beslut att jag inte får bo hos henne under tiden hon går igenom en psykisk utredning och eller inte när hon har sin dotter. Jag är sedan tidigare …

  Läs mer

 • Kan en ensam bröstarvinge i ett dödbo få information från lägenhetsregistret?
  Fråga: Kan en ensam bröstarvinge i ett dödbo, ha rätt att att få information från lägenhetsregistret? Svar från AI: Hej! Ja, en ensam bröstarvinge i ett dödsbo har rätt att få information från lägenhetsregistret. Enligt offentlighetsprincipen i Sverige, som regleras i Tryckfrihetsförordningen, har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Lägenhetsregistret är en sådan …

  Läs mer

 • Har Advokatsamfundet skyldighet att anmäla advokat för grovt bedrägeri till polisen?
  Fråga: Om Advokatsamfundet i anmälan av advokat får uppgift om att advokaten är inblandad i grovt bedrägeri, har advokatsamfundet då skyldighet att lämna uppgifterna till polisen Svar från AI: Hej! Advokatsamfundet har ingen lagstadgad skyldighet att anmäla misstänkt brottslighet till polisen. Advokatsamfundet är en självständig organisation som har till uppgift att övervaka advokaters yrkesutövning och …

  Läs mer

 • När kan jämkning av skadestånd bli aktuellt?
  Fråga: När kan det bli aktuellt med jämkning av skadestånd? Grupp av svarsalternativ När skadevållaren och skadelidande bor tillsammans När skadelidande har avlidit till följd av skadorna När den som vållat skadan har gjort detta av vårdslöshet När den som vållat skadan har gjort detta med uppsåt När skadelidande själv har medverkat till skadan Svar …

  Läs mer

 • Kan man låna pengar av sina föräldrar enligt svensk lag?
  Fråga: Låna pengar av förälder Svar från AI: Hej! Ja, det är helt lagligt att låna pengar av sina föräldrar i Sverige. Det finns inga lagar som förbjuder detta. Men det är viktigt att tänka på några saker för att undvika eventuella problem i framtiden. Skapa ett skriftligt avtal För att undvika missförstånd och konflikter …

  Läs mer

 • Hur kan man avsluta en benefik nyttjanderätt för en av dödsbodelägarna?
  Fråga: Hur säger man upp en benefik nyttjanderätt av en fastighet för en av dödsbodelägarna Svar från AI: Hej! För att säga upp en benefik nyttjanderätt av en fastighet för en av dödsbodelägarna, krävs det att vissa villkor uppfylls. Nyttjanderättens karaktär Först och främst är det viktigt att förstå vad en benefik nyttjanderätt innebär. Det …

  Läs mer

 • Hur kan en dödsbodelägare säga upp ett nyttjanderättsavtal för en fastighet?
  Fråga: Hur säger man upp ett nyttjanderättsavtal av en fastighet för en av dödsbodelägarna Svar från AI: Hej! För att en dödsbodelägare ska kunna säga upp ett nyttjanderättsavtal för en fastighet, krävs det att vissa villkor är uppfyllda. Uppsägning av nyttjanderättsavtal Först och främst, det är viktigt att notera att uppsägning av ett nyttjanderättsavtal kan …

  Läs mer

 • När används Affidavit i Sverige?
  Fråga: När används Affidavit i Sverige Svar från AI: Hej! Affidavit är inte en term som används i svensk rätt. Det är en term som kommer från den anglosaxiska rättsordningen och refererar till en skriftlig edsvuren förklaring. I Sverige har vi inte exakt samma koncept, men det finns liknande dokument som kan användas i vissa …

  Läs mer

 • Kan man bedömma värdet på aktier genom att utgå från disponibelt vinstmedel i årsredovisningen?
  Fråga: Kan man ur årsredovisning bedömma värde på aktier genom att utgå från disponibelt vinstmedel till förfogande för aktieägare Svar från AI: Hej! Ja, det är möjligt att använda disponibelt vinstmedel som en indikator för att bedöma värdet på aktier, men det är inte den enda faktorn att ta hänsyn till. Disponibelt vinstmedel och aktievärde …

  Läs mer

 • Vad ska man göra om någon undanhållit den avlidnes aktier vid bouppteckning?
  Fråga: Hur ska man agera när man upptäcker att någon undanhållit den avlidnes aktier vid bouppteckning Svar från AI: Hej! Om du upptäcker att någon har undanhållit den avlidnes aktier vid bouppteckningen, bör du först och främst försöka lösa situationen genom dialog. Om det inte fungerar, kan du behöva ta juridiska steg. Dialog och Medling …

  Läs mer

 • Vilka uppgifter i ett aktiebolags årsredovisning är relevanta vid värdering av aktier?
  Fråga: Vilka uppgifter ska man utgå ifrån i Årsredovisning av ett aktiebolag när man värderar aktier vid ett visst datum. Svar från AI: Hej! När man värderar aktier i ett aktiebolag är det flera delar i årsredovisningen som är viktiga att titta på. Resultaträkningen Resultaträkningen visar företagets intäkter och kostnader under det gångna året. Här …

  Läs mer

 • Kan man samla utbetalda vinstutdelningar på aktiekapitalet i en bouppteckning?
  Fråga: Att värdera aktier utifrån gåvotillfället blir orealistiskt vid bouppteckning som sker 30 år senare. Kan man istället samla utbetalda vinstutdelningar på aktiekapitalet från de senaste 10 åren i en bouppteckning? Svar från AI: Hej! Nej, det går inte att samla utbetalda vinstutdelningar på aktiekapitalet i en bouppteckning. Enligt svensk lag ska aktier värderas till …

  Läs mer

 • Hur värderas gåva av aktier i en bouppteckning?
  Fråga: Hur värderar man gåva av aktier i en bouppteckning? Svar från AI: Hej! När man värderar gåva av aktier i en bouppteckning i Sverige, så ska man utgå från aktiernas marknadsvärde på dagen för gåvotillfället. Detta är i enlighet med Skatteverkets regler. Marknadsvärde som värderingsprincip Marknadsvärdet är det pris som aktierna skulle kunna säljas …

  Läs mer

 • Hur lång tid kan jag ge min bror att svara på min begäran om min laglott?
  Fråga: Hur lång tidsgräns är rimlig att sätta för att låta min bror besvara min begäran att utfå min laglott? Svar från AI: Hej! Det finns ingen exakt tidsgräns i lagstiftningen för hur lång tid man kan ge någon att svara på en begäran om utbetalning av laglott. Men det är rimligt att ge personen …

  Läs mer

 • Vad ska jag inkludera i en begäran om min laglott från min bror?
  Fråga: Vad är viktigt att få med när jag skickar begäran till min bror att utfå min laglott. Vi är bägge bröstarvingar till vår far och testamente saknas. Svar från AI: Hej! När du skickar en begäran om din laglott till din bror, är det viktigt att du inkluderar vissa specifika detaljer för att säkerställa …

  Läs mer

 • Är jag återbetalningsskyldig för oanvända värde- och klippkort när jag lämnar min sportanläggning?
  Fråga: Jag driver en sportanläggning och har då sålt värdekort och klippkort med en giltighetstid på 12 månader. Nu ska jag inte längre driva mitt bolag i anläggningen. Jag har informerat kunder tre månader innan jag ska lämna anläggningen om att de behöver använda sina värdekort och klippkort. Kommer jag att bli återbetalningsskyldig till de …

  Läs mer

 • Regelsystem för kollektivavtal på central och lokal nivå
  Fråga: Hej, Jag har lite tankar och funderingar kring ’Regelsystem för kollektivavtal’ på central och lokal nivå och skulle vara tacksam om ni som både har kunskap och kompetens kan besvara. Jag ska försöka formulera mig så gott jag kan och delge information utifrån min situation, så frågorna uppfattas korrekt. Jag är statligt anställd och …

  Läs mer

 • Kan jag ogiltigförklara en uppsägning på grund av arbetsbrist om LAS inte har följts?
  Fråga: Har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Men där LAS inte har följts. Det finns en likvärdig tjänst inom företaget. Hur kan jag ogiltigförklara uppsägningen. Vilka lagrum? Svar från AI: Hej! Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist men det finns en likvärdig tjänst inom företaget som du inte har erbjudits, kan …

  Läs mer

 • Vad ska styrelsen göra om aktiekapitalet understiger det registrerade beloppet?
  Fråga: Nessa och Zeyn driver Catty AB tillsammans. Bolaget säljer allt katt- och hundägare kan tänkas behöva. Bedöm följande situationer: I juni upptäcker Nessa att de endast har 20 000 kvar av det registrerade aktiekapitalet. Kollar man hos Bolagsverket så ska bolaget ha 50 000 i registrerat aktiekapital. Vad har styrelsen för skyldigheter i detta …

  Läs mer

 • Kan jag få ersättning från ICA för felaktig information om pendeltågsbiljett?
  Fråga: Jag var in på vår lokala ICA butik för att köpa biljetter (fylla på mitt kort) för pendeltåget mellan Knivsta och Odenplan i Stockholm. Jag bad om att få köpa totalt 5 resor mellan stationerna. Killen som hjälpte mig skannade mitt kort för att lägga in resorna men sa då att jag redan hade …

  Läs mer

 • Är avtalet om nyttjanderätt på skotern fortfarande giltigt?
  Fråga: För några år sedan skrev jag och min morbror ett avtal. Avtalet innebär att jag har nyttjanderätt på hans skoter och när han inte längre vill ha den ska vi skriva över skotern på mig. Jag har därefter nyttjat skotern i sex år. Nu har min morbror fått en godman ska säger att skotern …

  Läs mer

 • Vad händer om någon inte skriver under bouppteckningen?
  Fråga: Hej! Min morfars bror dog nyligen och det är en del personer inblandade i arvet. Två av dem skriver inte under sin del som den som sköter bouppteckningen behöver. Vad händer då? Svar från AI: Hej! När någon dör ska en bouppteckning göras. Det är ett dokument som visar vad den avlidne ägde och …

  Läs mer

 • Hur kan man skapa ett avtal för att behålla ett unikt släktnamn inom släkten?
  Fråga: Jag bär ett efternamn som min morfar skapat och som är unikt för endast vår släkt. Hur går man tillväga för att släkten ska ingå ett avtal kring att behålla namnet inom släkten Hur får man ett sånt avtal att fortsätta gälla i generationer? Behöver alla som bär namnet nu skriva under? Vad är …

  Läs mer

 • Vad kan jag göra om uppfödaren inte följer avtalet om återbetalning för kastrering?
  Fråga: Hej! Vi köpte en dyr raskatt av en uppfödare för ca 10 månader sedan. I det kontraktet stod det väldigt understruket och betonat att katten måste kastreras snarast, och att priset för kastrering inkluderas i den totala köpesumman, samt att när det är gjort ska man kontakta uppfödaren med kvittot för att få summan …

  Läs mer

 • Hur kan jag kontrollera om min mamma har givit bort en del av mitt arv?
  Fråga: Hej Jag heter Sofia och har frågor ang arv. Om jag vet,tror mig veta att min mamma har givit bort en del av pengarna i samband med husförsäljning den min syster. Hur kan jag kolla upp det och bestrida att hon har undanhållit en del av min rätt, del av mitt arv. Tips, råd …

  Läs mer

 • Kan jag få rättshjälp i en arvstvist med en inkomst på 240 000 kr per år?
  Fråga: Hej jag undrar om jag har rätt till rättshjälp i en arvstvist och jag undrar hur mycket jag måste betala själv i så fall jag har 240000 kr om året i inkomst Svar från AI: Hej! Ja, du kan ha rätt till rättshjälp i en arvstvist, men det beror på flera faktorer. Rättshjälp är …

  Läs mer

 • Kan en BEA-anställd med LSS-stöd avslutas efter 23 års anställning?
  Fråga: Kan kommunen avsluta en BEA anställd efter 23 års anställning, och arbetaren ingår under LSS pga hjärnskada? Svar från AI: Hej! Det är en komplex fråga som berör flera lagar och regler. I Sverige skyddas anställda av Lagen om anställningsskydd (LAS), och personer med funktionsnedsättning kan ha ytterligare rättigheter genom Lagen om stöd och …

  Läs mer

 • Hur ska jag hantera att banken inte dragit full ränta på mitt bolån i över 4 år?
  Fråga: Upptäckte att banken inte dragit full ränta på mitt bolån. Detta har pågått mer än 4 år. Hur hantera detta? Svar från AI: Hej! Först och främst, det är viktigt att du tar kontakt med din bank så snart som möjligt. Förklara situationen och be dem att rätta till felet. Det är bankens ansvar …

  Läs mer

 • Hur räknas min andel vid försäljning av ett hus jag ärver 25% av?
  Fråga: hur räknas det vid en försäljning av ett hus jag ärver 25% av huset som säljs för 2 200000kr är det beloppet jag får min procent på eller är det efter avdrag som mäklar arvode m.m Svar från AI: Hej! När du säljer ett hus som du äger en del av, beräknas din andel …

  Läs mer

 • Kan en styvfar neka mig min laglott efter min mors död?
  Fråga: jag undrar om man vet att min styvfar inte vill betala mig min laglot efter min mor efter försäljningen av deras gemensamma hus kan han neka mig tills han dör och göra av med min laglot och ge bort min andel av arvet till någon annan Svar från AI: Hej! Enligt svensk arvsrätt har …

  Läs mer

 • Är det lagligt att höja lönen från april 2023 om kontraktet började i mars 2023?
  Fråga: Hej, Ja vill fräga, jag började mitt jobb 6. Mars 2023, mitt kontrakt hade ett belopp på 145 SEK/timme, ska min lön höjas från april 2023??? Tack för svaret, MVH Bernard Drevko Svar från AI: Hej Bernard, Det finns ingen lag i Sverige som automatiskt höjer din lön efter en viss tid. Löneökningar bestäms …

  Läs mer

 • Har jag som särkullbarn rätt till min laglott trots att dödsboet gick i konkurs?
  Fråga: jag är särkullbarn och min mor dog 1998 hon ägde ett hus tillsammans med min styvfar han påstår att jag inte har någon arvsrätt till huset för att dödsboet gick i konkurs . Huset är nu sålt jag fick skriva på ett papper när min mor dog att han skulle sitta i orubbat bo …

  Läs mer

 • Kan jag hävda att ett mailöverenskommelse gäller över ett skriftligt avtal?
  Fråga: Jag som privatperson har skrivit på ett avtal med ett företag om att dom har rätt att hyra ut vårt sommarställe. I mailkonversation bekräftar företaget att avtalet endast gäller för ett kalender år (2023). Men i avtalet verkar det ha stått att det måste sägas upp innan januari 2024 för att inte löpa på. …

  Läs mer

 • Kan jag få ersättning om en sjuksköterska förfalskar mina journaluppgifter?
  Fråga: Kan jag få ekonomiskt ersättning om jourmottagnings sjuksköterska förfalskar uppgifter i mitt journal och sktiver att jag ska ha trffat henne muntligt och doktor trots att jag fått vänta i väntrummet i över en timme, och ingen ropat upp mig då de tror att jag redan träffat sjuksköterska och läkare enligt deras databas trots …

  Läs mer

 • Är juristen skyldig att invänta deklarationen innan ett arvskifte genomförs?
  Fråga: Hej, ingår inväntandet av deklarationen om ett arvskifte genomförs månaden innan, alltså februari? Frun till min avlidne far har i bouppt. lämnat in uppgifter om 27 tömda konton i september 2023 och jag skulle vilja att deklarationen som kommer i mars möjligen visar om de tömdes samma år och hur mkt som kan ha …

  Läs mer

 • Vad har mitt barn rätt till om jag är ensamvårdare och den andra föräldern vägrar betala underhållsbidrag?
  Fråga: Hej. Jag har ett barn som är på 12 år ensamvårdnad förälder får underhållsstöd från FK. Pappa till barnet vägrar underhållsbidrag och väljer att inte dela kostnader för barnens extra utgifter såsom fritidsaktiviteter eller annat ( utan något särskild förklaring). Pengarna jag får från FK täcker bara en del av månadskostnader. Vad har mitt …

  Läs mer

 • Kan min syster tvinga fram en försäljning av vårt gemensamma arv för att betala sina skulder?
  Fråga: I samband med min fars död ärvde min syster och jag hans hus. Nu vill hon bjuda ut det till tvångsförsäljning för att betala sina privata skulder och lån hon har tagit på huset, men jag har ännu inte fått det lösöre och pengar som rätteligen tillhör mig i samband med arvet. Kan hon …

  Läs mer

 • Vad innebär det för risker att ha ett bolån på en fastighet som står i sambons namn?
  Fråga: Min sambo och jag har byggt en gård som är värderad till ca 8 miljoner. Han har gått in med sina arvspengar på 4 miljoner och jag har gått in med ett bolån på 4 miljoner. Fastigheten står 100% på honom. Det innebär att jag har ett lån på 4 miljoner för något jag …

  Läs mer

 • Vad händer om jag säger upp mig under äldreomsorgslyftet?
  Fråga: Studerar med äldreomsorgslyftet som finansieras av staten via min arbetsgivare. Vad händer om jag säger upp mig från arbetsplatsen de tre sista månaderna av utbildningen för att börja på annat jobb? Svar från AI: Hej! Om du säger upp dig under äldreomsorgslyftet kan det få konsekvenser. Äldreomsorgslyftet är en satsning från staten för att …

  Läs mer

 • Vad kan man göra när arvtagare vägrar samarbeta kring bostadsrätt?
  Fråga: Hej! Jag frågar för min mamma. Min mamma miste sin sambo 2018. Det har tagit tid att göra bouppteckningen då hans familj är hemmahörande i Thailand. Den är klar nu och det är hans far, bror och syster som är arvtagarna. Dem hade inga skrivna avtal mellan dem. Min mammas sambo äger 10% i …

  Läs mer

 • Vad innebär en visstidsanställning på 18 timmar i månaden?
  Fråga: Vad innebär ett anställningsavtal där det står att man har en visstidsanställning på 18 timmar i månaden från och med 20231115 tom 20240215. Är jag skyldig att arbeta 18 timmar eller kan jag säga att jag inte kan och jobba till exempel 8 timmar utan att bryta mot avtalet! Svar från AI: Hej! Ett …

  Läs mer

 • Avräkning av preskriberade fängelsestraff i Sverige
  Fråga: Jag blev dömd till en månad fängelse 2017 02 13 preskiberat ca 2022 02 13 ej verkställd Dom två 2017 02 13 fängelse en månad 2022 06 29 preskiberad ej verkställd. Dom 3 2019 08 28 fängelse en månad började avkäna 2023 04 01 82 dag ska Dom två preskiberade månader avräknas. Svar från …

  Läs mer

 • Hur lång tid får en boupdelning ta i Sverige?
  Fråga: Hur lång tid får en boupdelning ta? Svar från AI: Hej! En boupdelning i Sverige har ingen fastställd tidsgräns. Det kan ta allt från några veckor till flera år, beroende på hur komplicerad bodelningen är. Men enligt lag ska bouppteckningen, som är ett steg i processen, vara klar inom tre månader efter dödsfallet. Processen …

  Läs mer

 • Hur fördelas kvarlåtenskapen om jag har en fru, gemensamma ägodelar och barn?
  Fråga: Hur fördelas mitt kvarlåtenskap om jag har en fru och vi har gemensamma ägodelar. Vi äger 30 miljoner varv 20 miljoner i tillgångar i form av lös egendom. Hon hF 3 barn sedan innan och vi har ett gemensamt barn. Svar från AI: Hej! Om du avlider och lämnar efter dig en make/maka och …

  Läs mer

 • Hur fördelas kvarlåtenskapen om jag har en fru, gemensamma ägodelar och barn?
  Fråga: Hur fördelas mitt kvarlåtenskap om jag har en fru och vi har gemensamma ägodelar. Vi äger 30 miljoner varv 20 miljoner i tillgångar i form av lös egendom. Hon hF 3 barn sedan innan och vi har ett gemensamt barn. Svar från AI: Hej! Om du avlider och lämnar efter dig en make/maka och …

  Läs mer

 • Hur påverkas Rapid AB av Interp AB:s konkurs?
  Fråga: Det har uppstått en del frågor som Rapid AB och bolagets ägare Martina Vinst och Lennart Palm behöver ha hjälp med: • För ett år sedan lånade Rapid AB ut pengar till Interp AB. I avtalet står det att Interp AB ska ställa en fullgod säkerhet för krediten. De kom överens om att säkerheten …

  Läs mer

 • Är det korrekt att dra av en gåva från ett efterarv vid arvskifte?
  Fråga: Vi håller på att upprätta ett arvsskifte. Jag vill att det skall följa regelboken och har därför haft en del synpunkter på fördelningen. Historien är att jag har ett efterarv efter min farmors bror. Brodern gick bort 2017 och hans maka ärvde allt efter honom. Nu har den efterlevande makan gått bort och bouppteckning …

  Läs mer

 • Hur mycket behöver ni låna för att köpa ut er bror från dödsboet?
  Fråga: Jag och min man vill köpa huset efter min avlidna far, jag och min bror är dödsbodelägare. En mäklare har värderat huset till 2 500 000kr, idags läget finns lån på 1 000 000kr. Det finns också ett uppskov på vinstskatt från en husförsäljning på 735 000kr… Hur mycket måste vi låna av banken …

  Läs mer

 • Vem tillfaller pengar från bankkonto och ägodelar enligt testamente?
  Fråga: Hej. Om det finns ett testamente efter en avliden där det står att person X ska erhålla allt bohag samt inre lösöre, och att person Y ska erhålla all övrig kvarlåtenskap, till vem av dessa personer tillfaller pengar från den avlidnes bankkonto? Och till vem tillfaller en bil och en husvagn? Person X är …

  Läs mer

 • Vilka rättigheter har jag gällande boendet och skulder vid skilsmässa?
  Fråga: Hej. Min fru vill skiljas och flyttar till annat boende 1/12 vilket hon informerade mig om idag 16/11. Vi bor för nuvarande i en hyresrätt där hon står för kontraktet trots att vi flyttade dit tillsammans och redan var gifta då. Nu undrar hon om jag vill ta över kontraktet annars säger hon upp …

  Läs mer

 • Var hittar jag paragraf 23 och 24 i Agenturlagen?
  Fråga: Var hittar jag paragraf 23 och 24 i Agenturlagen Svar från AI: Hej! Agenturlagen finns att hitta i sin helhet på Riksdagens webbplats, där alla svenska lagar finns tillgängliga. Agenturlagen (1990:409) består av 24 paragrafer, så paragraf 23 och 24 är de sista paragraferna i lagen. Paragraf 23 Paragraf 23 i Agenturlagen handlar om …

  Läs mer

 • Vem ska jag vända mig till om jag vill anmäla min bostadsrättsförenings styrelse?
  Fråga: Jag vill anmälamin brf styrelse och undrar vem jag skall vända mig till Svar från AI: Hej! Om du har problem med din bostadsrättsförenings styrelse och vill anmäla dem, finns det flera instanser du kan vända dig till. Vilken instans du ska vända dig till beror på vad problemet handlar om. Anmälan till föreningens …

  Läs mer

 • Kan en agent ha rätt till avgångsvederlag baserat på avtalet?
  Fråga: Har jag som agent rätt till avgångsvederlag med nedanstående text i avtalet? 1. Agenten har tillfört bolaget nya kunder eller väsentligt ökat handeln med den befintliga kundkretsen och företaget kommer att ha väsentlig fördel av förändringen, och 2. avgångsvederlag är skäligt med hänsyn till samtliga omständigheter, särskilt agentens förlust av provision på avtal med …

  Läs mer

 • Vad bör man tänka på när man granskar stadgar för en ideell förening?
  Fråga: Behöver hjälp med att gå igenom stadgar till en ideell förening Svar från AI: Hej! När du ska gå igenom stadgarna för en ideell förening är det viktigt att du tittar på några specifika punkter. 1. Föreningens ändamål Först och främst bör du kontrollera föreningens ändamål. Detta ska vara klart och tydligt definierat. Ändamålet …

  Läs mer

 • Vad innebär konsumenträtt i Sverige?
  Fråga: dsd Svar från AI: Hej! Konsumenträtt i Sverige handlar om de lagar och regler som skyddar konsumenter vid köp av varor och tjällster. Det är ett område som regleras av flera olika lagar, bland annat konsumentköplagen, distans- och hemförsäljningslagen, och konsumenttjänstlagen. Konsumentköplagen Konsumentköplagen gäller när du som privatperson köper något av ett företag. Lagen …

  Läs mer

 • Vad kan man göra om en hemsida säljer piratkopior av varor?
  Fråga: Vad kan man göra ifall en hemsida försöker skapa en kopia av en äkta vara, bilderna är alltså lika och dessutom har de exakt samma namn som den riktiga varan. Kan man i detta fall säga att det är en piratkopia och reklamera oavsett deras returpolicy? Svar från AI: Hej! Om du misstänker att …

  Läs mer

 • Vad kan jag göra om jag köpt en piratkopia och företaget vägrar acceptera retur?
  Fråga: Jag har försökt komma i kontakt med företaget länge om att få retursedeln för en produkt jag köpt, som visat sig vara en piratkopia av de riktiga Nike Air Force. När jag varit tydlig om att jag vill utnyttja min ångerrätt så strider dem emot det och säger att deras returpolicy säger att jag …

  Läs mer

 • Kan jag returnera en rabatterad piratkopierad produkt trots företagets returpolicy?
  Fråga: Har jag möjlighet att returnera en rabatterad produkt som är en piratkopia av ett riktigt märkte, även fast företaget har returpolicy som strider emot rätten att returnera rabatterade produkter? Svar från AI: Hej! Ja, du har rätt att returnera en piratkopierad produkt, oavsett om den är rabatterad eller inte. Detta beror på att försäljning …

  Läs mer

 • Har jag rätt att reklamera eller använda min ångerrätt på en piratkopierad vara?
  Fråga: Hej, så jag beställde en vara som var på rea. Några Air force 1 skor. Det visade sig att när jag fick varan så var det en piratvaran av de riktiga airforce 1 skorna. Enligt hemsidan får jag inte returnera rabatterade produkter. Hur ska jag gå till väga med detta? Har jag i detta …

  Läs mer

 • Kan jag få en parkeringsbot när jag lastar av på en avgiftsbelagd parkering?
  Fråga: Hej, jag har fått en parkeringsbot på 900 kr då jag har stått på en avgiftsbelagd parkering. Som jag förstår det får man stå där utan att betala om det ska lastas av vilket det gjordes. Jag stod där i 5 minuter varav jag satt kvar i bilen medans min kompis och en som …

  Läs mer

 • Är det tillräckligt att skriva att allt dottern erhåller av sin far ska betraktas som enskild egendom?
  Fråga: Dottern har redan lagfart på hennes pappas hus.enda barnet Om vi skriver följande, Allt som dottern erhåller av sin far i form av gåvor och arv Skall betraktas som enskild egendom . Pn namn datum står med +2 vittnens namnteckning Räcker detta Svar från AI: Hej! Det är bra att ni tänker på att …

  Läs mer

 • Kan jag ge bort fastigheter och stora kontantbelopp till endast en av mina två bröstarvingar?
  Fråga: Kan jag ge bort fastigheter och stora kontant belopp genom gåvobrev skrivna där det står att det inte ska vara förskott på arv, till endast en av mina två bröstarvingar? Svar från AI: Hej! Ja, det är möjligt att ge bort fastigheter och stora kontantbelopp till endast en av dina två bröstarvingar genom ett …

  Läs mer

 • Vem ärver sommarstugan som är enskild egendom när maken avlider?
  Fråga: Vem ärver sommarstugan som i testamente står som enskild egendom min man och hans bror ärvde stugan Nu har min man avlidit ärver barnen eller änkan som är jag min man hade inte skrivit testamente om enskild egendom Svar från AI: Hej! Om din man och hans bror ärvde sommarstugan som enskild egendom och …

  Läs mer

 • Kan jag kräva mellanskillnaden på underhållsstöd och uträknad underhållsbidrag?
  Fråga: Hej jag har sen 6 år tillbaka haft ensam vårdnad och barnen har bott på heltid hos mig. Eftersom pappan inte betalade någon underhåll har vi fått underhållsstöd genom försäkringskassan. Barnens kostnader har alltid varit mycket högre än det lägsta beräkningen som ligger som grund för underhållsstödet så jag har varit tvungen att betala …

  Läs mer

 • Kan jag fakturera min gamla arbetsgivare istället för att ta ut lön från bruttopotten?
  Fråga: Jag arbetar på ett konsultbolag där vi har en brutto-pott vi kan nyttja för allting inklusive vår egna lön. Jag ska nu starta eget. Skulle man kunna lagligt, på nått vis, fakturera min gamla arbetsgivare för att slippa ta ut det jag har i bruttopotten som lön? Svar från AI: Hej! Det är möjligt …

  Läs mer

 • Kan Försäkringskassan stänga av någon från all ersättning för att de missat en dag på Arbetsförmedlingen?
  Fråga: Kan försäkringskassan enligt lag stänga av någon från all ersättning för att dom missat en dag för 1 år sedan på arbetsförmedlingen? Vilka utrymmen har en handläggare att neka en person att få ersättning? Svar från AI: Hej! Försäkringskassan har rätt att dra in ersättning om man inte uppfyller de krav som ställs för …

  Läs mer

 • Är det sant att muntliga anbud måste antas direkt?
  Fråga: Är det sant att Muntliga anbud måste som utgångspunkt antas direkt. Svar från AI: Hej! Nej, det är inte sant att muntliga anbud måste antas direkt. I svensk rätt finns ingen generell regel som säger att muntliga anbud måste antas direkt. Anbud och accept Enligt avtalslagen (1915:218) är ett anbud ett erbjudande om att …

  Läs mer

 • Vem ärver om båda makarna avlider samtidigt och endast en har bröstarvingar?
  Fråga: Vem ärver om båda makarna avlider samtidigt? Maken har bröstarvingar. Hustrun har inga arvingar. Svar från AI: Hej! Om båda makarna avlider samtidigt och endast en av dem har bröstarvingar, kommer arvet att fördelas enligt reglerna i ärvdabalken. Arvsrätten för bröstarvingar Enligt svensk lag har bröstarvingar, det vill säga barn eller barnbarn, alltid rätt …

  Läs mer

 • Vem ärver fastigheten när båda makarna har gått bort samtidigt?
  Fråga: Två makar har gått bort samtidigt. Maken har två bröstarvingar. hustrun har inga arvingar har inga arvingar. Maken har skrivit över sina tillgångar till hustrun, Varav en fastighet. Vem ärver fastigheten? Svar från AI: Hej! När två makar går bort samtidigt och en av dem har bröstarvingar, så är det bröstarvingarna som ärver. I …

  Läs mer

 • Vad innebär tidsfristen för arbetsgivarens besked om ändring av arbetstid enligt arbetstidslagen?
  Fråga: Vad betyder det att ”Minsta tidsfristen för Arbetsgivarens besked om ändring av den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning bestäms enligt arbetstidslagen.”? Svar från AI: Hej! Detta innebär att arbetsgivaren måste meddela arbetstagaren om ändringar i arbetstidens eller jourtidens förläggning inom en viss tid, enligt vad som anges i arbetstidslagen. Arbetstidslagen och tidsfrister Enligt arbetstidslagen …

  Läs mer

 • Vad kan jag göra om jag misstänker att jag blivit lurad på pengar vid aktieköp?
  Fråga: Hej! Två ”goda vänner” erbjöd mig att köpa aktier i ett USA företag i oljebranschen, Us Crude Oil And Gas LLC, med löfte att kunna sälja aktierna efter en tid. Jag köpte aktier för 190 000 kr och betalade genom en av männen. De har presenterat ett återköps avtal, som jag skrivit på om …

  Läs mer

 • När kan en skuldsanering upphöra och hur ofta sker det per år?
  Fråga: när en skuldsanering kan upphör?och hur ofta bli det per år ? Svar från AI: Hej! En skuldsanering kan upphöra i huvudsak på två sätt. För det första kan den upphöra om den skuldsatta personen inte följer de regler och förpliktelser som skuldsaneringen innebär. Detta kan till exempel vara att personen inte betalar de …

  Läs mer

 • Är det lagligt att dela upp insatser mellan olika spelbolag för att öka vinsten?
  Fråga: Hej! Vid betting på odds erbjuder många spelbolag “kombinationsspel” vilket skapar höga odds och därmed en hög vinst. Många spelbolag har dock en begränsad maxvinst vilket betyder att vinsten inte kan överskrida maxvinsten även om man höjer insatsen. Ett påhittat exempel: Spelbolag 1 har en maxvinst på 100 000kr men jag kanske vill vinna …

  Läs mer

 • Påverkar ett belånat pantbrev prissättningen vid försäljning av fastigheten?
  Fråga: Jag har ett belånat pantbrev vars lån har betalats av. Påverkar detta pantbrev prissättningen vid försäljning av fastigheten? Svar från AI: Hej! Ett pantbrev som tidigare varit belånat men där lånet nu är betalt påverkar inte direkt prissättningen vid försäljning av fastigheten. Vad är ett pantbrev? Ett pantbrev är ett dokument som visar att …

  Läs mer

 • Har ett särkullbarn rätt till arv trots testamente?
  Fråga: Jag är ett särkullbarn Min far och min Plastmamma har upprättat ett testamente. Pappa avled och där framkom det i testamentet att :” så som vår yttersta vilja och testamente att den av oss, som överlever den andre, skall, med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.” Boet ska vara oskiftat enligt testamentet. eller …

  Läs mer

 • Vad räknas som en avliden persons personliga tillhörigheter och vem ärver dem?
  Fråga: Vad räknas som min avlidna pappas personliga tillhörigheter? Vem ärver sakerna om det finns särkullbarn och maka Svar från AI: Hej! Personliga tillhörigheter Personliga tillhörigheter är saker som tillhörde din avlidna pappa och som han använde i sitt dagliga liv. Det kan vara allt från kläder, smycken, möbler, bilar, till konstverk och andra värdefulla …

  Läs mer

 • Påverkar ett Klarna-konto utan skulder din kreditvärdighet?
  Fråga: Hej, min frågar är om det påverkar ens kreditvärdighet om man har ett konto hos Klarna men inte har några skulder hos dem? Svar från AI: Hej! Nej, bara det faktum att du har ett konto hos Klarna påverkar inte din kreditvärdighet. Kreditvärdighet baseras på en mängd olika faktorer, inklusive din inkomst, dina tidigare …

  Läs mer

 • Krävs det testamente för att syskonbarn ska ärva en farbror?
  Fråga: Att ärva en farbror – behöver han skriva testamente för att syskonbarn ska ärva? Svar från AI: Hej! För att syskonbarn ska ärva sin farbror behöver det inte nödvändigtvis finnas ett testamente. Enligt den svenska arvsrätten (Ärvdabalken) ärver syskonbarn om det inte finns några bröstarvingar (barn, barnbarn, etc.) eller make/maka/sambo som har rätt till …

  Läs mer

 • Kan jag ärva som halvsyskonbarn om adoptören avled?
  Fråga: en man han aldrig adopteras, då adoptören avled ,då blev jag som halvsyskonbarn eventuell arvinge,har inte avsagt anspråk skriftligen, nu påstår familjens jurist att jag ska kontakta den personen jag nämner inledningsvis,och göra upp ,ska det gå till så ,märkligt Svar från AI: Hej! Om adoptören avled och du är halvsyskonbarn till den avlidne, …

  Läs mer

 • Kan mitt ex flytta med vår gemensamma son utan min tillåtelse?
  Fråga: Mitt ex vill flytta från Stockholms regionen till vagnhärad med vår genemsamma son. Hon har inte min tillåtelse att flytta då jag anser att hennes nya kille är helt från vettet. Han försöker manipulera min 3 åriga son att han är hans nya pappa och han håller på och trafikerar mig varje gång han …

  Läs mer

 • Vad är skäligt arvode för en boutredningsman?
  Fråga: Hej, vad är skäligt arvode till boutredningsman? Beror så klart på hur komplicerat. En såld liten fastighet, avyttrat värdesaker från den lilla bostaden (resten rensat av arvingar), betalt räkningar men ännu inte lyckats ta hem värdepapper och likvider från annat EU-land. Flera möten. Ännu inte skiftat efter drygt 2 år. Tagit á conton på …

  Läs mer

 • Preskriptionstid för skulder – Vad gäller?
  Jag har alltid tyckt att det är lite lustigt att det både finns en preskriptionstid för skulder och ett trivialt sätt att upphäva preskriptionstiden med preskriptionsavbrott, vilket tyder på att lagstiftaren egentligen inte vill ha preskription av skulder. Ändå finns ju lagstiftningen där som medger preskription. Vad är egentligen lagpraxis för preskription av skulder? Svar …

  Läs mer

 • Kan arbetsgivaren säga upp mig p.g.a. arbetsbrist och fördela mina arbetsuppgifter till andra?
  Fråga: Min arbetsgivare vill säga upp mig från 50 procent av min fasta anställning och lägga över de arbetsuppgifterna på övriga personalen på arbetsplatsen. De som kommer att ta över arbetsuppgifterna har lägre kompetens samt har varit anställda kortare tid än jag har. Har de laglig rätt att göra så? Argumentet för uppsägning är arbetsbrist …

  Läs mer

 • Är det tillåtet att överlåta fastigheter eller pantbrev som koncernbidrag?
  Fråga: Är det tillåtet att överlåta fastigheter eller pantbrev som koncernbidrag? Svar från AI: Hej! Ja, det är tillåtet att överlåta fastigheter eller pantbrev som koncernbidrag i Sverige. Koncernbidrag är en överföring av ekonomiska resurser mellan företag inom samma koncern. Det kan vara i form av pengar, aktier, fastigheter eller andra tillgångar. Syftet med koncernbidrag …

  Läs mer

 • Varför är krediter utanför Upplysningscentralen sämre att ha?
  Fråga: Varför är krediter utanför Upplysningscentralen sämre att ha? Svar från AI: Hej! Krediter utanför Upplysningscentralen (UC) kan vara sämre att ha av flera anledningar. UC är en av de största kreditupplysningsföretagen i Sverige och används av många banker, finansinstitut och företag för att bedöma kreditvärdigheten hos privatpersoner och företag. När du ansöker om en …

  Läs mer

 • Hur regleras flextid och övertidsersättning i form av extra semester i anställningsavtal?
  Fråga: Skulle vilja veta hur flextid regleras i ett anställningsavtal där övertidsersättning betalas ut som en extra semestervecka istället för pengar. Svar från AI: Hej! Flextid och övertidsersättning i form av extra semesterveckor kan regleras i anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är viktigt att båda parter är överens om villkoren och att de följer …

  Läs mer

 • Hur överklagar jag en utmätning av en fastighet?
  Fråga: Min fastighet som jag äger 50% av är utmätt av Kronofogden. Hur överklagar jag en utmätning av en fastighet? Svar från AI: Hej! Om du vill överklaga en utmätning av din fastighet som Kronofogden har beslutat om, bör du följa dessa steg: 1. Begär omprövning hos Kronofogden Först och främst bör du begära en …

  Läs mer

 • Måste en sladdlös uppladdningsbar LED-lampa ha EU Energy label på förpackningen?
  Fråga: Måste en sladdlös uppladdningsbar LED-lampa ha EU Energy label på förpackningen? Svar från AI: Hej! Enligt EU:s energimärkningsförordning (2017/1369) och den svenska lagen om energimärkning (2014:312), är det krav på att vissa energirelaterade produkter ska ha en energimärkning, även kallad EU Energy label. Syftet med energimärkningen är att ge konsumenter information om produkternas energieffektivitet …

  Läs mer

 • Hyrbil av företag y men företag x tillhandahåller hyrbilarna, vilket kontrakt gäller?
  Tog ut en hyrbil av företag y men företag x tillhandahåller hyrbilarna till y. När jag skulle ta ut hyrbilen så hade inte företag y något kontrakt som jag kunde skriva under och därför fick jag skriva under ett kontrakt från företag x med lägre pris för hyrbil. Min fråga är då: Vilket kontrakt är …

  Läs mer