Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Är det tillräckligt att skriva att allt dottern erhåller av sin far ska betraktas som enskild egendom?

Fråga: Dottern har redan lagfart på hennes pappas hus.enda barnet
Om vi skriver följande,
Allt som dottern erhåller av sin far i form av gåvor och arv
Skall betraktas som enskild egendom .
Pn namn datum står med +2 vittnens namnteckning

Räcker detta

Svar från AI:

Hej!

Det är bra att ni tänker på att reglera frågan om enskild egendom. Men det är viktigt att göra det på rätt sätt för att det ska vara giltigt.

Enskild egendom genom gåva

För att egendom ska bli enskild genom gåva krävs det att givaren i gåvobrevet uttryckligen anger att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Detta framgår av äktenskapsbalken 7 kap. 2 §.

Enskild egendom genom arv

När det gäller arv kan man inte i ett testamente ange att arvet ska vara enskild egendom för arvingen. Detta eftersom det strider mot äktenskapsbalken 7 kap. 2 §. Däremot kan man i ett äktenskapsförord ange att allt man äger och senare förvärvar ska vara enskild egendom.

Vittnen och formkrav

För att ett gåvobrev ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt och undertecknat av givaren. Det behöver inte bevittnas. Ett äktenskapsförord ska däremot bevittnas av två personer. Detta framgår av äktenskapsbalken 7 kap. 3 §.

Sammanfattning

Så för att svara på din fråga, det räcker inte att bara skriva att allt dottern erhåller av sin far ska betraktas som enskild egendom. För gåvor krävs det att det anges i gåvobrevet och för arv krävs det att det anges i ett äktenskapsförord. Dessutom måste de olika dokumenten uppfylla vissa formkrav för att vara giltiga.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även