Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan jag få en parkeringsbot när jag lastar av på en avgiftsbelagd parkering?

Fråga: Hej, jag har fått en parkeringsbot på 900 kr då jag har stått på en avgiftsbelagd parkering. Som jag förstår det får man stå där utan att betala om det ska lastas av vilket det gjordes. Jag stod där i 5 minuter varav jag satt kvar i bilen medans min kompis och en som bodde där lastade ur grejer och bar in i lägenheten. Jag gick ut när P-vakten kom och sa att jag kunde flytta bilen direkt. Han vägrade och jag frågade om han inte kunde ha bett mig 5 minuter tidigare när han kom eftersom han såg mig sitta i bilen. Hans svar var ”Jag behöver inte det, jag ger dig en bot ändå”. Vi stod och diskuterade någon minut där jag försökte förklara att man får lasta av där då det inte räknas som parkering fram tills att han slutade lyssna och skrev ut en bot där han dessutom valde att skriva 7 minuter (Det blev 7 minuter när jag ifrågasatte boten). Bilden tog han strax efter och jag filmade även honom och bilen om det skulle kunna vara till hjälp för att hänvisa till att jag kunde flytta bilen när han tog bilden och skrev boten. Jag anser personligen inte detta strider mot någon lag då jag hänvisar till 1 § och 2 § lagen (1984:318). Men jag hade gärna haft någon jurdisk bedömmning.
Tack på förhand.

Svar från AI:

Hej!

Det är en intressant fråga du ställer och det finns faktiskt en del att säga om det.

Regler för lastning på avgiftsbelagd parkering

Enligt 1 § och 2 § i lagen (1984:318) om avgift för parkering, får man stå på en avgiftsbelagd parkering utan att betala om man lastar av eller på. Detta gäller dock endast under den tid som är nödvändig för lastningen. Om du stod där i 5 minuter och lastade av, borde det alltså inte vara något problem.

P-vaktens agerande

P-vakten har rätt att utfärda en parkeringsbot om du står på en avgiftsbelagd parkering utan att betala, men om du kan visa att du höll på att lasta av borde det inte vara något problem. Det kan dock vara svårt att bevisa i efterhand, så det är bra att du har filmat händelsen.

Om du får en parkeringsbot

Om du får en parkeringsbot trots att du lastade av, kan du överklaga den. Du bör då ange att du lastade av och att du har film som bevis. Om du har vittnen som kan intyga att du lastade av kan det också vara till hjälp.

Straff för olovlig parkering

Om du däremot skulle ha parkerat olovligt på en avgiftsbelagd parkering, kan du få en parkeringsbot på upp till 1 200 kr. Men som sagt, om du lastade av borde det inte vara något problem.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att du har rätt att lasta av på en avgiftsbelagd parkering utan att betala, men det kan vara svårt att bevisa i efterhand. Om du får en parkeringsbot kan du överklaga den och använda din film som bevis. Om du har vittnen kan det också vara till hjälp. Om du däremot parkerade olovligt kan du få en parkeringsbot på upp till 1 200 kr.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även