Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vem ärver sommarstugan som är enskild egendom när maken avlider?

Fråga: Vem ärver sommarstugan som i testamente står som enskild egendom min man och hans bror ärvde stugan Nu har min man avlidit ärver barnen eller änkan som är jag min man hade inte skrivit testamente om enskild egendom

Svar från AI:

Hej!

Om din man och hans bror ärvde sommarstugan som enskild egendom och din man inte har skrivit något testamente om enskild egendom, så ärver du som änka och era gemensamma barn din mans del av sommarstugan. Detta enligt den svenska Ärvdabalken.

Ärvdabalken och enskild egendom

Enligt Ärvdabalken (2 kap. 1 §) ärver den avlidnes make/maka först, och sedan barnen. Om det inte finns något testamente som säger något annat, så ärver du som make/maka hälften av din mans kvarlåtenskap och barnen den andra hälften.

Enskild egendom och arv

Enskild egendom är egendom som enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ska vara enskild. Det innebär att den inte ingår i en bodelning vid en skilsmässa. Men vid dödsfall ärver den efterlevande maken/makan och barnen den avlidnes egendom, även om den är enskild, om det inte står något annat i ett testamente.

Sommarstugan och arvet

I ditt fall innebär det att du och dina barn ärver din mans del av sommarstugan, eftersom han inte har skrivit något testamente som säger något annat. Hans bror behåller sin del av stugan.

Straff och rekvisit

Det finns inga straff eller särskilda rekvisit kopplade till denna situation. Det viktiga är att följa Ärvdabalkens regler om arv och enskild egendom. Om det finns osäkerheter kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för att tolka lagen och se till att arvet fördelas på rätt sätt.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även