Gratis juridisk rådgivning: Anställningsavtal, Arbetsmiljö och Uppsägning – Svar på under 5 minuter

Vad kan tjänsten gratis juridisk rådgivning hjälpa till med inom arbetsrätt & arbetsmiljö?

Om du har frågor om arbetsrätt eller arbetsmiljö kan du få gratis juridisk rådgivning via vårt formulär.

Tjänsten drivs med hjälp av AI, och ska bara ses som en vägledning. Kontrollera alla svar med en tredjepart om du tänker agera praktiskt på svaren.

Ställ en fråga om Anställningsavtal, Arbetsmiljö och Uppsägning

Några tips för bästa hjälp
– Var så specifik som möjligt vad det gäller.
– Var tydlig med bakgrunden till frågan, för att jag kan förstå sammanhanget.
– En fråga per inlägg tack.
– Korta frågor kan skippas och ej få något svar, likaså ej relevanta

Vad kan gratis juridisk rådgivning tjänsten hjälpa till med inom arbetsmiljö?

 • Vad arbetsgivaren är skyldig att göra för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen
 • Vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vad som kan anses som brister
 • Vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd
 • Vad som gäller vid sjukdom, arbetsskada eller arbetssjukdom

Om du behöver mer omfattande hjälp med arbetsmiljöfrågor kan du kontakta en arbetsmiljöadvokat eller en företagshälsovård.

Vad kan gratis juridisk rådgivning hjälpa tjänsten till med vid uppsägning?

Om du har blivit uppsagd eller är orolig för att bli uppsagd kan du få gratis juridisk rådgivning inom Uppsägning.

Vad kan gratis juridisk rådgivning hjälpa till med vid uppsägning?

 • Vad som gäller vid uppsägning
 • Vilka regler som gäller för arbetsbrist, personliga skäl och andra orsaker till uppsägning
 • Vilka skyldigheter arbetsgivaren har vid uppsägning
 • Vilka rättigheter du har som anställd vid uppsägning
 • Vilka åtgärder du kan vidta om du anser att uppsägningen är felaktig

Om du har blivit uppsagd och är osäker på om uppsägningen har gått till på rätt sätt kan det vara en god idé att ta hjälp av en erfaren jurist för att bedöma din situation.

Sammanfattning

Att ha goda kunskaper inom arbetsrätt är viktigt för både arbetsgivare och arbetstagare. Genom att ta del av gratis juridisk rådgivning inom Anställningsavtal, Arbetsmiljö och Uppsägning kan du få svar på dina frågor och en bättre förståelse för vad som gäller inom dessa områden. Tänk dock på att den gratis rådgivningen oftast bara ger en första bedömning och att det kan vara nödvändigt att anlita en jurist om ärendet är mer komplicerat.

Här är en kort sammanfattning av några av de böcker vi har tipsat om i den här artikeln:

 • ”Anställningsavtal – en kommentar” av Rolf Dotevall och Marie Karlsson
 • ”Arbetsmiljö och hälsa” av Maria Albin och Eva Vingård
 • ”Uppsägning i praktiken” av Sara-Li Olovsson och Eva-Lena Zander

Genom att läsa dessa böcker kan du få en djupare förståelse för arbetsrätt och vad som gäller vid olika situationer.

Vi hoppas att den här artikeln har varit till hjälp för dig och önskar dig lycka till med dina frågor inom arbetsrätt!