Hur skriver jag en invändning mot beslutet att vägra underhållsstöd från kommunen?

Fråga: Hur skriver jag en invändning mot beslutet att vägra underhållsstöd från kommunen? Svar från AI: Hej! För att skriva en invändning mot ett beslut om att vägra underhållsstöd från kommunen, behöver du skriva ett överklagande. Detta överklagande ska skickas till den myndighet som fattade beslutet, i det här fallet kommunen. Överklagandets innehåll I överklagandet …

Läs mer

Vilka formkrav gäller vid avsägelse av arv i Sverige?

Fråga: Vilka formkrav finns vid arvs avsägelse Svar från AI: Hej! För att avsäga sig ett arv i Sverige finns det vissa formkrav som måste uppfyllas enligt Ärvdabalken. Formkrav för avsägelse av arv För det första, avsägelsen måste ske skriftligen. Detta innebär att du inte kan avsäga dig ditt arv muntligt, utan det måste vara …

Läs mer

Vad händer vid misstänkt bidragsbrott hos Försäkringskassan?

Fråga: Ska på förhör om misstänkt bidragsbrott. Är skyldig försäkringskassan 15000:-. När jag ansökte om vabb så fyllde jag i fel dagar och undrar vad kommer att hända nu Svar från AI: Hej! Först och främst, det är viktigt att du är ärlig och samarbetar med Försäkringskassan. Om du har gjort ett misstag och fyllt …

Läs mer

Vad händer om jag betalar för renovering av min frus enskilda egendom?

Fråga: Vi gifta makar renoverar ett hus. Fastigheten är min frus enskilda egendom. Vad händer om jag betalar för renovering? Två fall, jag betalar med min enskilda egendom eller vi betalar med gemensamma pengar. Är fastigheten fortfarande min frus enskilda egendom i dessa två fall? Svar från AI: Hej! Om du betalar för renovering av …

Läs mer

Hur kan jag överklaga valet av bodelningsförättare på grund av krav på förskottsbetalning?

Fråga: Hur gör jag för att undvika betala förskott till en bodelningsförättare. Jag vill överklaga valet av bodelningsförättare till Svea hovrätt på grund av hennes krav på förskottsbetalning. Svar från AI: Hej! För att överklaga valet av bodelningsförättare på grund av krav på förskottsbetalning, behöver du först och främst förstå att det är vanligt att …

Läs mer