Kan man anmäla en ideell förening för diskriminering och repressalier i Sverige?

Fråga: kan man anmäla en ideell förening för diskriminering och repressalier? Svar från AI: Hej! Ja, det är absolut möjligt att anmäla en ideell förening för diskriminering och repressalier i Sverige. Diskriminering är olagligt enligt Diskrimineringslagen (2008:567) och det gäller alla samhällsområden, inklusive ideella föreningar. Diskriminering Diskriminering kan ta flera former, inklusive direkt och indirekt …

Läs mer

Var det rätt att använda självförsvar i skolsituationen?

Fråga: Hej Jag hade ett slagsmål i skolan den personen hade retat mig i minst 2 veckor om min kropp om mitt utseende och mitt namn och den personen har kallt mig många hemska saker I fredags 2024-02-9 feb Hade jag och han haft ett slagsmål det börja med den dagen han kalla mig horunge …

Läs mer

Var det rätt att använda självförsvar i skolslagsmålet?

Fråga: Hej Jag hade ett slagsmål i skolan den personen hade retat mig i minst 2 veckor om min kropp om mitt utseende och mitt namn och den personen har kallt mig många hemska saker I fredags 2024-02-9 feb Hade jag och han haft ett slagsmål det börja med den dagen han kalla mig horunge …

Läs mer

Vad händer med styckningsförbudet på en fastighet när säljaren avlider?

Fråga: Vad händer med ett styckningsförbud på fastighet när den som infört förbudet, i detta fall säljaren, går bort? Hur länge gäller styckningsförbudet? Svar från AI: Hej! Styckningsförbudet på en fastighet är inte personligt kopplat till säljaren, utan till fastigheten i sig. Det betyder att om säljaren går bort, så kvarstår styckningsförbudet. Styckningsförbudets varaktighet Styckningsförbudet …

Läs mer

Kan jag bestrida en faktura från ett muntligt uppsagt avtal?

Fråga: Bestrida en faktura från ett avtal som sades upp muntligt med en person som inte längre har kvar sin tjänst. Men nu kräver företaget betalt efter 12 månader när jag trott att det var klart Svar från AI: Hej! Det är möjligt att bestrida en faktura om du anser att den är felaktig. I …

Läs mer

Hur kan en israelisk skadeståndsdom verkställas i Sverige?

Fråga: Hur får man en israelisk skadeståndsdom verkställbar i Sverige? Svar från AI: Hej! För att en israelisk skadeståndsdom ska kunna verkställas i Sverige krävs det att domen erkänns och blir verkställbar enligt svensk lag. Detta regleras i lagen (1981:774) om internationella rättsförhållanden rörande underhållsbidrag och andra fordringar. Erkännande och verkställighet av utländska domar Enligt …

Läs mer

Kan en dödsbodelägare ha med sig ett ombud vid arvskifte?

Fråga: Kan en dödsbodelägare ha med sig ett ombud vid arvskifte+ Svar från AI: Hej! Ja, en dödsbodelägare kan ha med sig ett ombud vid arvskifte. Detta ombud kan vara en jurist, en advokat eller någon annan person som dödsbodelägaren litar på och som kan hjälpa till med processen. Ombudets roll Ombudet kan hjälpa till …

Läs mer

Hur anmäler jag min före detta arbetsgivare för brott mot LAS?

Fråga: Hej Min fd arbetsgivare vägrar lämna uppsägningsavtal. Han har inte heller givit mig en månads uppsägning eller lön för denna månad. Om jag vill anmäla honom för brott mot LAS, hur gör jag? Svar från AI: Hej! Om din före detta arbetsgivare inte har följt reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS), kan du ta …

Läs mer