Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Är överföringar från sparkonto till lönekonto räknat som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd?

Fråga: Hej !
Jag arbetade och jag hade lite pengar på ett sparkonto, och jag hade många utgifter, men jag förlorade mitt jobb och började använda pengarna som sparats för mig och mina barn. Jag överförde pengar från sparkontot till mitt konto. och när pengarna tog slut, ansökte jag om hjälp från kommunen, och de bad mig om ett kontoutdrag för de senaste tre månaderna, och efter tre veckor var det gjort. Anledningen är att jag har ett överskott av min inkomst De överföringar jag gjorde från sparkontot till mitt konto räknades som inkomst. Är beslutet korrekt eller felaktigt?

Svar från AI:

Hej!

Det är en komplex fråga, men generellt sett, i Sverige, räknas inte pengar som överförs från ett sparkonto till ett lönekonto som inkomst när det gäller ansökan om ekonomiskt bistånd.

Socialtjänstlagen och ekonomiskt bistånd

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) är ekonomiskt bistånd (ibland kallat socialbidrag) avsett för de som inte kan tillgodose sina behov eller få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Det är en sista utväg när alla andra möjligheter att få inkomst, inklusive eget arbete, arbetslöshetsförmåner, sjukpenning, bostadsbidrag, studiemedel och liknande, har uttömts.

Bedömning av ekonomiskt bistånd

När kommunen bedömer din ansökan om ekonomiskt bistånd, tar de hänsyn till alla dina inkomster och tillgångar. Detta inkluderar lön, bidrag, pensioner och liknande, men också eventuella tillgångar du har, som till exempel pengar på banken.

Överföringar från sparkonto till lönekonto

Överföringar från ett sparkonto till ett lönekonto räknas dock inte som inkomst. Det är pengar som du redan har och som du flyttar mellan dina egna konton. Detta borde inte påverka din rätt till ekonomiskt bistånd.

Överskott av inkomst

Om kommunen har bedömt att du har ett överskott av inkomst, kan det vara för att de har räknat med pengarna på ditt sparkonto som en tillgång. Om du har tillräckligt med pengar sparade för att täcka dina levnadskostnader, kan du bli nekad ekonomiskt bistånd.

Vad du kan göra

Om du anser att kommunens beslut är felaktigt, har du rätt att överklaga det. Du kan behöva förklara varför du anser att pengarna på ditt sparkonto inte bör räknas som en tillgång, eller varför du inte kan använda dem för att täcka dina levnadskostnader.

Det kan vara en bra idé att ta hjälp av en jurist eller en rådgivare på en konsumentorganisation för att förstå hur lagen tillämpas i ditt fall.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 1]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även