Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vilken uppsägningstid gäller för en tidsbegränsad anställning som inte förnyas?

Fråga: Jag har varit anställd på en skola i sju år. Deltid 50%. Det har varit tidsbegränsat och förlängts varje år. Nu vill skolan inte förnya kontraktet. Vilken uppsägningstid gäller? Räknas jag som tillvidareanställd?

Svar från AI:

Hej!

Om du har haft en tidsbegränsad anställning som har förlängts varje år i sju år, så räknas du inte automatiskt som tillsvidareanställd. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kan en arbetsgivare välja att inte förnya ett tidsbegränsat kontrakt när det löper ut, utan någon uppsägningstid.

Tidsbegränsad anställning och uppsägningstid

En tidsbegränsad anställning upphör automatiskt när anställningstiden är slut. Det innebär att arbetsgivaren inte behöver säga upp dig och det finns ingen uppsägningstid att ta hänsyn till.

Från tidsbegränsad till tillsvidareanställning

Det finns dock situationer där en tidsbegränsad anställning kan övergå till en tillsvidareanställning. Enligt LAS kan detta ske om du har varit anställd på samma arbetsplats i mer än två år under en femårsperiod. Men det gäller bara om du har haft flera olika tidsbegränsade anställningar som tillsammans överstiger två år. Om du bara har haft en enda tidsbegränsad anställning som har förlängts varje år, så räknas det inte som en tillsvidareanställning.

Uppsägningstid för tillsvidareanställning

Om du däremot skulle räknas som tillsvidareanställd, så gäller andra regler. Då har du rätt till en uppsägningstid. Uppsägningstiden varierar beroende på hur länge du har varit anställd. Om du har varit anställd i mer än fem år, så är uppsägningstiden två månader enligt LAS.

Men i ditt fall, med en tidsbegränsad anställning som inte förnyas, så finns det ingen uppsägningstid att ta hänsyn till.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även