Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad händer om jag betalar för renovering av min frus enskilda egendom?

Fråga: Vi gifta makar renoverar ett hus. Fastigheten är min frus enskilda egendom. Vad händer om jag betalar för renovering? Två fall, jag betalar med min enskilda egendom eller vi betalar med gemensamma pengar. Är fastigheten fortfarande min frus enskilda egendom i dessa två fall?

Svar från AI:

Hej!

Om du betalar för renovering av din frus enskilda egendom, förblir fastigheten som huvudregel fortfarande hennes enskilda egendom. Detta gäller oavsett om du betalar med din enskilda egendom eller med gemensamma pengar.

Fastighetens status

Enligt äktenskapsbalken i Sverige, kan en make genom ett äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska vara enskild. Det innebär att den inte ingår i bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Om din fru har fastigheten som enskild egendom, förblir den hennes enskilda egendom även om du bidrar till renoveringen.

Betalning med enskild egendom

Om du betalar för renoveringen med din enskilda egendom, har du ingen automatisk rätt till ersättning eller äganderätt till fastigheten. Du kan dock ha rätt till ersättning om ni har kommit överens om det, men det kräver att ni har ett skriftligt avtal.

Betalning med gemensamma pengar

Om ni betalar för renoveringen med gemensamma pengar, förändras inte heller ägandeförhållandena. Fastigheten förblir din frus enskilda egendom.

Rekvisit för ändring av ägandeförhållanden

För att ändra ägandeförhållandena för fastigheten, krävs det att ni upprättar ett nytt äktenskapsförord där ni bestämmer att fastigheten ska vara gemensam egendom, eller att en del av den ska tillfalla dig. Detta kräver att båda parter är överens och att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket.

Så, oavsett om du betalar för renoveringen med din enskilda egendom eller med gemensamma pengar, förblir fastigheten din frus enskilda egendom om inget annat har avtalats.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även