Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan jag ge bort fastigheter och stora kontantbelopp till endast en av mina två bröstarvingar?

Fråga: Kan jag ge bort fastigheter och stora kontant belopp genom gåvobrev skrivna där det står att det inte ska vara förskott på arv, till endast en av mina två bröstarvingar?

Svar från AI:

Hej!

Ja, det är möjligt att ge bort fastigheter och stora kontantbelopp till endast en av dina två bröstarvingar genom ett gåvobrev där det står att det inte ska vara förskott på arv. Men det finns viktiga saker att tänka på.

Bröstarvingars laglott

Enligt svensk lag har bröstarvingar (det vill säga barn till den avlidne) rätt till sin laglott, vilket är hälften av det de skulle ha ärvt om det inte fanns något testamente. Detta gäller oavsett vad som står i ett testamente eller gåvobrev. Om en bröstarvinge anser att hen inte fått sin laglott kan hen begära jämkning av testamentet eller gåvan.

Gåvobrev och förskott på arv

Om du ger en gåva till en bröstarvinge och skriver i gåvobrevet att det inte ska vara förskott på arv, så ska gåvan inte räknas av från arvet när du dör. Men om det gör att den andra bröstarvingen inte får sin laglott kan hen begära jämkning.

Straff och konsekvenser

Det finns inga direkta straff för att ge bort fastigheter eller stora kontantbelopp till endast en av dina bröstarvingar. Men om det leder till att den andra bröstarvingen inte får sin laglott kan det leda till en rättslig tvist. Det kan bli kostsamt och tidskrävande att lösa en sådan tvist.

Rekommendation

Om du funderar på att ge bort fastigheter eller stora kontantbelopp till endast en av dina bröstarvingar rekommenderar jag att du tar juridisk rådgivning för att förstå alla konsekvenser och hur du bäst kan gå tillväga.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även