Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Är det tillåtet att överlåta fastigheter eller pantbrev som koncernbidrag?

Fråga: Är det tillåtet att överlåta fastigheter eller pantbrev som koncernbidrag?

Svar från AI:

Hej!

Ja, det är tillåtet att överlåta fastigheter eller pantbrev som koncernbidrag i Sverige. Koncernbidrag är en överföring av ekonomiska resurser mellan företag inom samma koncern. Det kan vara i form av pengar, aktier, fastigheter eller andra tillgångar. Syftet med koncernbidrag är att stärka koncernens ekonomiska ställning och fördela resurser mellan företagen.

För att överlåta en fastighet eller ett pantbrev som koncernbidrag måste vissa krav vara uppfyllda:

1.

Skattekrav

Koncernbidraget måste vara avdragsgillt för givaren och beskattas hos mottagaren. Det innebär att båda företagen måste vara skattskyldiga i Sverige och ingå i samma koncern enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

2.

Bokföringskrav

Koncernbidraget måste bokföras enligt bokföringslagen (1999:1078). Det innebär att överlåtelsen av fastigheten eller pantbrevet måste redovisas som en intäkt för mottagaren och en kostnad för givaren.

3.

Civilrättsliga krav

Överlåtelsen av fastigheten eller pantbrevet måste ske enligt de civilrättsliga reglerna för gåva eller köp. Det innebär att det måste finnas en överenskommelse mellan parterna om överlåtelsen och att överlåtelsen måste registreras hos Lantmäteriet (för fastigheter) eller hos Kronofogdemyndigheten (för pantbrev).

Om dessa krav är uppfyllda kan en fastighet eller ett pantbrev överlåtas som koncernbidrag. Det är viktigt att vara medveten om att överlåtelsen kan ha skattemässiga konsekvenser, så det är rekommenderat att konsultera en skatteexpert eller jurist för att säkerställa att överlåtelsen görs på rätt sätt.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även