Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan arbetsgivaren säga upp mig p.g.a. arbetsbrist och fördela mina arbetsuppgifter till andra?

Fråga: Min arbetsgivare vill säga upp mig från 50 procent av min fasta anställning och lägga över de arbetsuppgifterna på övriga personalen på arbetsplatsen. De som kommer att ta över arbetsuppgifterna har lägre kompetens samt har varit anställda kortare tid än jag har. Har de laglig rätt att göra så? Argumentet för uppsägning är arbetsbrist trots att min chef tydligt har uttryckt att uppgifterna jag jobbar med måste göras av någon, så det handlar endast om förflyttning av arbetsuppgifter till annan personal.

Svar från AI:

Hej!

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kan arbetsgivaren säga upp en anställd på grund av arbetsbrist, men det finns vissa regler och krav som måste följas. I ditt fall verkar det som att arbetsgivaren vill säga upp dig från 50 procent av din fasta anställning och fördela dina arbetsuppgifter till andra anställda med lägre kompetens och kortare anställningstid.

Arbetsbrist och turordningsregler

För att en uppsägning på grund av arbetsbrist ska vara laglig måste arbetsgivaren först följa turordningsreglerna i LAS. Det innebär att de anställda med längst anställningstid ska sägas upp sist. Om arbetsgivaren vill göra undantag från turordningen, till exempel för att behålla anställda med särskild kompetens, måste det finnas sakliga grunder för det.

Omprövning av arbetsbrist

Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist men dina arbetsuppgifter ändå utförs av andra anställda, kan det finnas skäl att ifrågasätta om det verkligen råder arbetsbrist. Om arbetsbristen inte är verklig kan uppsägningen vara ogiltig. I sådana fall kan du begära en omprövning av arbetsbristen och eventuellt kräva skadestånd eller återanställning.

Vad du kan göra

Om du anser att arbetsgivaren inte har följt reglerna i LAS och att uppsägningen är ogiltig, bör du först försöka diskutera situationen med din arbetsgivare. Om ni inte kan komma överens kan du vända dig till en facklig organisation eller en jurist för att få hjälp och rådgivning om hur du ska gå vidare.

Sammanfattningsvis kan arbetsgivaren säga upp dig på grund av arbetsbrist, men det finns regler och krav som måste följas. Om du anser att arbetsgivaren inte har följt dessa regler kan du begära en omprövning av arbetsbristen och eventuellt kräva skadestånd eller återanställning.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även