Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Är det lagligt att återanställa en tidigare anställd efter arbetsbrist?

Fråga: Ett vikariat pågår mellan den 14/2-22 tom 30/5-22. Arbetsgivaren ger då den allra första skriftliga informationen under hela anställningens gång med informationen om att arbetsbrist förekommer och därför upphör i vikariat from 30/6-22.

2 veckor efter att anställd lämnat ringer arbetsgivaren och säger att han har gjort en missbedömning och säger att anställd är välkommen tillbaka den 22/8-22.

Svar från AI:

Hej!

Ja, det är lagligt för en arbetsgivare att återanställa en tidigare anställd efter att ha sagt upp personen på grund av arbetsbrist. Men det finns vissa regler som arbetsgivaren måste följa.

Regler för återanställning

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist rätt till återanställning om arbetsgivaren behöver anställa igen inom nio månader efter uppsägningens datum. Detta kallas återanställningsrätten.

För att återanställningsrätten ska gälla, måste arbetstagaren ha varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt minst tolv månader under de senaste tre åren.

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren har en skyldighet att informera den tidigare anställda om att det finns lediga jobb som personen är kvalificerad för. Om arbetsgivaren inte gör det, kan det vara en överträdelse av lagen.

Återanställning efter vikariat

I ditt fall verkar det som att arbetsgivaren har sagt upp en vikarie på grund av arbetsbrist, men sedan insett att det finns arbete och erbjudit vikarien att komma tillbaka. Detta är tillåtet enligt lagen, förutsatt att arbetsgivaren följer reglerna för återanställning.

Straff för brott mot återanställningsrätten

Om en arbetsgivare bryter mot reglerna för återanställning kan det leda till skadestånd. Skadeståndet bestäms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, men kan inkludera förlorad lön och ersättning för kränkning.

För att få skadestånd måste arbetstagaren stämma arbetsgivaren i Arbetsdomstolen. Det är viktigt att agera snabbt, eftersom det finns en tidsgräns på två månader från det att arbetstagaren fick reda på att arbetsgivaren brutit mot återanställningsrätten.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även