Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan jag ogiltigförklara en uppsägning på grund av arbetsbrist om LAS inte har följts?

Fråga: Har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Men där LAS inte har följts. Det finns en likvärdig tjänst inom företaget.
Hur kan jag ogiltigförklara uppsägningen. Vilka lagrum?

Svar från AI:

Hej!

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist men det finns en likvärdig tjänst inom företaget som du inte har erbjudits, kan det vara ett brott mot Lagen om anställningsskydd (LAS).

Regler enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

Enligt LAS ska arbetsgivaren följa turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det innebär att de anställda med längst anställningstid ska sägas upp sist. Om det finns en likvärdig tjänst inom företaget som du är kvalificerad för, ska du erbjudas denna tjänst innan du blir uppsagd. Detta kallas omplaceringsskyldighet och finns i 7 § LAS.

Ogiltigförklaring av uppsägningen

Om arbetsgivaren inte har följt LAS kan du ogiltigförklara uppsägningen. Du kan vända dig till en facklig organisation om du är medlem, eller till en jurist för att få hjälp med detta. Du kan också stämma arbetsgivaren i Arbetsdomstolen.

För att ogiltigförklara uppsägningen behöver du visa att arbetsgivaren inte har följt reglerna i LAS. Det kan till exempel vara att du inte har erbjudits en likvärdig tjänst som du är kvalificerad för, eller att turordningsreglerna inte har följts.

Potentiella konsekvenser för arbetsgivaren

Om Arbetsdomstolen bedömer att arbetsgivaren har brutit mot LAS kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd. Skadeståndet kan bestå av ekonomiskt skadestånd för förlorad inkomst och allmänt skadestånd för kränkning. Dessutom kan arbetsgivaren bli skyldig att återanställa dig.

Det är viktigt att du agerar snabbt om du vill ogiltigförklara uppsägningen. Enligt 34 § LAS måste du väcka talan inom två veckor från det att uppsägningen meddelades. Om du inte gör det kan du förlora rätten att ogiltigförklara uppsägningen.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även