Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Har arbetsgivaren rätt att sänka min lön vid omplacering?

Fråga: Hej!
Jag heter Jamour och skulle vilja kort konsultera inför en kommande förhandling med min arbetsgivare. Jag skulle troligen behöva ha ett ombud som kan hjälpa mig i frågor gällande arbetsrätt. Jag har blivit tilldelad facklig representant från Facket men är redo ersätta med privat jurist.
Lite kort om min situation: Jag har varit fastanställd som administrativt ledningsansvarig och medicinsk sekreterare under snart två år på ett privat vårdbolag. Jag har en pågående anställning.
Min arbetsgivare har erbjudit omplaceringserbjudande, en ”ny” roll som medicinsk sekreterare på 100 % från min tidigare roll administrativt ledningsansvarig – med arbetsfördelning 50 % medicinsk sekreteraruppgifter och 50 % administrativlansvarig uppgifter.
Jag har tackat ja till omplaceringen men min arbetsgivare mer eller mindre tvingar mig att signera nytt anställningsavtal med 15.000 kr i mindre.
Jag har inte accepterat lönesänkningen eftersom de arbetsuppgifter som den ”nya” tjänsten innefattar redan rymmer min nuvarande arbetsbeskrivning.
Till frågan: har arbetsgivaren rätt att sänka min lön?

För övrigt är det ett snabbt växande vårdbolag som i 2023 omsatt 85 miljoner kronor vilket är en ökning på 55% från 2022. Företaget har satt en budget på 100 miljoner kronor till 2024. Jag står inför att avskedas om jag inte accepterar erbjudandet med 15.000 kr mindre i lön.
Jag vill givetvis inte motsätta mig något i onödan om jag inte har juridiska rättigheter i det, t.ex. som att tacka nej till ett omplaceringserbjudande med 30 procent mindre i lön och samma arbetsuppgifter som innan.
OBS; min roll somAdministrativtledningsansvarigharinteinnefattatchefuppdrag.DVSjagharaldrighaftbeslutsmandat.
Tack på förhand
Jamour

Svar från AI:

Hej Jamour!

Det är en komplex situation du befinner dig i. Generellt sett har arbetsgivaren inte rätt att sänka din lön utan ditt samtycke. Detta är reglerat i anställningsskyddslagen (LAS) och lön är en väsentlig del av anställningsavtalet.

Omplacering och lönesänkning

När det gäller omplacering har arbetsgivaren rätt att omplacera dig till andra arbetsuppgifter inom ramen för ditt anställningsavtal, men det innebär inte att arbetsgivaren har rätt att sänka din lön. Om arbetsgivaren vill sänka din lön, krävs det att du går med på det. Om du inte accepterar lönesänkningen, kan arbetsgivaren inte genomföra den.

Avsked och uppsägning

Om arbetsgivaren hotar med avsked om du inte accepterar lönesänkningen, kan det vara ett brott mot LAS. Avsked får endast ske om du grovt har åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren. Om arbetsgivaren vill avsluta din anställning på grund av arbetsbrist eller omorganisation, ska det ske genom uppsägning, inte avsked.

Rekommendation

Jag rekommenderar att du tar hjälp av din fackliga representant eller en jurist för att navigera i denna situation. De kan hjälpa dig att förstå dina rättigheter och skyldigheter, och kan företräda dig i förhandlingar med arbetsgivaren.

Kom ihåg att du har rätt att få stöd och rådgivning i arbetsrättsliga frågor, och att du inte behöver acceptera en lönesänkning utan att ha fått rådgivning först.

Lycka till!

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även