Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan jag kräva mellanskillnaden på underhållsstöd och uträknad underhållsbidrag?

Fråga: Hej jag har sen 6 år tillbaka haft ensam vårdnad och barnen har bott på heltid hos mig. Eftersom pappan inte betalade någon underhåll har vi fått underhållsstöd genom försäkringskassan.
Barnens kostnader har alltid varit mycket högre än det lägsta beräkningen som ligger som grund för underhållsstödet så jag har varit tvungen att betala mycket mer än pappa för att barnens behöv och intresse ska tillgodoses. Detta trotts att jag har haft lägre inkomst än pappan.
Jag testat och fylla i Försäkringskassans mal för beräkning av underhållsbidrag och det visade sig att pappan skulle ha betalat 5000 till utöver underhållsstödet.
Kan jag kräva honom på mellan skillnaden på underhållsstödet och uträknadnderhållsbidagen.
Vilka kostnader räknas som skäliga. Tex musik instrument och resor.

Jag vill veta om det är värd att tvista om det.

Tack

MVH

Nilo

Svar från AI:

Hej Nilo!

Det är en komplex fråga du ställer och det finns flera aspekter att ta hänsyn till.

Underhållsbidrag och underhållsstöd

Först och främst, underhållsbidrag och underhållsstöd är två olika saker. Underhållsbidrag är det belopp som den förälder som inte bor med barnet ska betala till den förälder som barnet bor hos. Om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte gör det, kan den förälder som barnet bor hos ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Krav på mellanskillnad

När det gäller din fråga om du kan kräva mellanskillnaden mellan underhållsstödet och det uträknade underhållsbidraget, så är svaret inte helt enkelt. Generellt sett, om pappan inte har betalat underhållsbidraget som han borde, kan du i teorin kräva honom på mellanskillnaden. Men det kan vara svårt att få igenom det i praktiken, särskilt om det har gått en längre tid.

Skäliga kostnader

När det gäller vilka kostnader som räknas som skäliga, så finns det ingen exakt definition. Det kan variera beroende på barnets ålder, behov och intressen. Kostnader för saker som kläder, mat, boende och fritidsaktiviteter brukar räknas som skäliga. Musikinstrument och resor kan också räknas som skäliga kostnader, särskilt om de är kopplade till barnets intressen och utveckling.

Är det värt att tvista?

Om det är värt att tvista om detta eller inte är en fråga som bara du kan besvara. Det kan vara en god idé att rådfråga en jurist eller en familjerättsrådgivare för att få en bättre uppfattning om dina chanser att lyckas och de potentiella kostnaderna för en tvist.

Hoppas detta ger dig lite klarhet i din situation!

Med vänlig hälsning,
Juridisk expert

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även