Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad har mitt barn rätt till om jag är ensamvårdare och den andra föräldern vägrar betala underhållsbidrag?

Fråga: Hej. Jag har ett barn som är på 12 år ensamvårdnad förälder får underhållsstöd från FK. Pappa till barnet vägrar underhållsbidrag och väljer att inte dela kostnader för barnens extra utgifter såsom fritidsaktiviteter eller annat ( utan något särskild förklaring). Pengarna jag får från FK täcker bara en del av månadskostnader. Vad har mitt barn rätt till om jag står själv som ensamvårdare? Var kan jag vända mig isåfall om jag skulle få kunna anmäla han till att betala underhållsbidraget?

Svar från AI:

Hej!

Enligt svensk lag har barn rätt till ekonomiskt stöd från båda sina föräldrar. Om en förälder inte bidrar med underhållsbidrag, kan den andra föräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan, vilket du redan gör.

Underhållsbidrag och underhållsstöd

Underhållsbidraget är en summa pengar som den förälder som inte bor med barnet ska betala till den förälder som barnet bor hos. Om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte gör det, kan den andra föräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Underhållsstödet är dock oftast lägre än det underhållsbidrag som den andra föräldern skulle ha betalat.

Att kräva underhållsbidrag

Om den andra föräldern vägrar att betala underhållsbidrag, kan du vända dig till Kronofogden. De kan hjälpa till att driva in underhållsbidraget. För att Kronofogden ska kunna hjälpa till behöver du ha ett underhållsbidragsbeslut från domstol eller ett avtal om underhållsbidrag som är godkänt av socialnämnden.

Extra utgifter

När det gäller extra utgifter som fritidsaktiviteter, finns det ingen lag som säger att den andra föräldern måste bidra till dessa. Det kan dock vara bra att försöka komma överens om hur dessa utgifter ska delas. Om ni inte kan komma överens kan det vara bra att ta hjälp av en familjerättsjurist eller familjerådgivning.

Straff för att inte betala underhållsbidrag

Om en förälder inte betalar underhållsbidrag trots att det finns ett beslut om det, kan det leda till böter eller fängelse i upp till ett år enligt 7 kap. 2 § Brottsbalken. Detta kallas för underhållssvek.

Hoppas detta ger dig en klarare bild av situationen och vilka rättigheter du och ditt barn har. Lycka till!

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även