Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Finns det en preskriptionstid för att kräva sin laglott?

Fråga: När min mor gick bort 2023 upptäckte jag brister i vår fars bouppteckning fr 2006, avsaknad av tillgångar till mycket höga belopp.
Överklagade då vår fars bouppteckning från 2006 till Förvaltningsrätten som nu behandlas där.
Min fråga är om jag, från det datum jag uppräckte nya tillgångar i vår fars dödsbo från 2006 har någon preskiptionstid på mej att stämma min bror eller skicka krav på begäran att utfå min laglott?
Min mors bouppteckning är ännu inte gjord.

Svar från AI:

Hej!

Det är en komplex situation du befinner dig i. I Sverige finns det ingen preskriptionstid för att kräva sin laglott. Detta innebär att du alltid har rätt att kräva din laglott, oavsett hur mycket tid som har gått sedan dödsfallet.

Preskriptionstid och laglott

Enligt svensk lag har arvingar alltid rätt att kräva sin laglott, vilket är hälften av den arvslott de skulle ha fått om det inte fanns något testamente. Detta gäller oavsett om det har gått många år sedan dödsfallet. Det finns ingen preskriptionstid för detta krav, vilket innebär att det inte finns någon tidsgräns inom vilken du måste framställa ditt krav.

Överklagan av bouppteckning

När det gäller överklagan av en bouppteckning är det lite mer komplicerat. En bouppteckning kan överklagas inom tre månader från det att den har registrerats hos Skatteverket. Om det har gått mer än tre månader kan det vara svårt att överklaga bouppteckningen. Men om det finns nya uppgifter som inte var kända vid tidpunkten för bouppteckningen, kan det vara möjligt att överklaga även efter denna tid.

Stämma sin bror

Om du misstänker att din bror har undanhållit tillgångar från dödsboet, kan du behöva stämma honom för att få ut din laglott. Detta är en komplicerad process som kan kräva juridisk hjälp. Det finns ingen specifik preskriptionstid för att stämma någon i ett sådant fall, men det är bäst att agera så snart som möjligt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det ingen preskriptionstid för att kräva sin laglott i Sverige. Om du upptäcker att det finns tillgångar som inte har inkluderats i bouppteckningen, kan du överklaga bouppteckningen och eventuellt stämma din bror för att få ut din laglott. Det är dock viktigt att agera så snart som möjligt för att undvika eventuella komplikationer.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även