Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Måste jag köpa egna kläder till barnet trots att jag betalar underhållsbidrag?

Fråga: Jag har barn från ett tidigare förhållande! Jag har haft ett spelmissbruk som jag nu arbetar med.

Mitt ex har bestämt att jag bara får ha barnet varannan helg och jag har accepterat det. Jag betalar fullt underhållsbidrag varje månad.

Nu hävdar mitt ex att jag ska köpa egna kläder till barnet de helgerna han är hos mig? Hon skickar inte med några kläder längre. Men detta borde väl ingå i det underhållsbidraget jag betalar?

Hur ska jag göra?

Svar från AI:

Hej!

Det är bra att du betalar underhållsbidrag och tar ansvar för ditt barn. När det gäller kläder till barnet under de helger du har umgänge, finns det ingen lag som direkt reglerar detta. Underhållsbidraget är till för att täcka barnets grundläggande behov, såsom mat, kläder och boende.

I praktiken brukar föräldrar komma överens om hur kläder och andra personliga tillhörigheter ska hanteras under umgänget. Om ni inte kan komma överens, kan ni försöka lösa situationen genom att diskutera och hitta en lösning som fungerar för båda parter. Det kan vara en bra idé att försöka ha en öppen och konstruktiv dialog med ditt ex om detta.

Om ni fortfarande inte kan komma överens, kan ni överväga att ta hjälp av en familjerättslig medlare för att hitta en lösning. Medling kan vara ett bra sätt att lösa konflikter och hitta en gemensam grund.

Sammanfattningsvis finns det ingen lag som säger att du måste köpa egna kläder till barnet under umgänget, men det är viktigt att ni som föräldrar kommer överens om hur detta ska hanteras. Försök att ha en öppen dialog och eventuellt ta hjälp av en medlare om ni inte kan lösa situationen själva.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även