Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Hur görs en rättvis boendedelning för sambos utan samboavtal?

Fråga: Vi ska separera och ska göra en boendedelning. Vi är sambos utan samboavtal. Nu hävdar min sambo att hon har rätt till massa saker som jag vet att jag har betalt. Dock har jag inte kvittot kvar. Hur ska vi gå tillväga för att göra en så rättvis boendedelning som möjligt?

Svar från AI:

Hej!

När sambos separerar och ska göra en boendedelning utan samboavtal, är det viktigt att följa de regler som finns i sambolagen (2003:376). Här kommer jag att förklara hur ni kan gå tillväga för att göra en så rättvis boendedelning som möjligt.

Sambolagens regler

Enligt sambolagen omfattar en boendedelning endast samboegendom, vilket är bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk under samborelationen. Det innebär att personliga tillhörigheter och saker som köpts innan samborelationen inte ingår i boendedelningen.

Bevisbörda och kvitton

Om det uppstår tvist om vem som har betalat för vissa saker, är det i första hand den som hävdar att saken är samboegendom som har bevisbördan. Om du inte har kvitton kvar, kan det vara svårt att bevisa att du har betalat för vissa saker. Det kan dock finnas andra sätt att bevisa ägande, till exempel genom vittnesmål, banktransaktioner eller mejlkorrespondens.

Fördelning av samboegendom

När ni har identifierat vad som är samboegendom, ska denna delas lika mellan er. Om ni inte kan komma överens om hur fördelningen ska ske, kan ni ansöka om bodelning hos tingsrätten. Tingsrätten kommer då att utse en bodelningsförrättare som hjälper er att fördela samboegendomen.

Överenskommelse och dokumentation

För att göra en rättvis boendedelning är det viktigt att ni kommunicerar och försöker komma överens om vad som är samboegendom och hur den ska fördelas. Det kan vara en bra idé att skriva ner överenskommelsen och dokumentera vilka saker som tilldelats respektive part. Detta kan vara användbart om det uppstår tvister i framtiden.

Sammanfattning

För att göra en rättvis boendedelning utan samboavtal bör ni följa sambolagens regler, försöka bevisa ägande av saker, komma överens om fördelning av samboegendom och dokumentera överenskommelsen. Om ni inte kan komma överens kan ni ansöka om bodelning hos tingsrätten.

Lycka till med boendedelningen!

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även