Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Har något brott begåtts i samband med aktieköp och pressmeddelande?

Fråga: Peter S är en forskare i läkemedelsbranschen och sedan ett antal år vd i sitt eget företag Antidepressive AB. Utvecklingen av ett särskilt intressant läkemedel har tagit mer tid än förväntat och bolaget behöver ytterligare krediter. För att få sådana krediter offentliggör Peter S i ett pressmeddelande att bolaget har gjort påtagliga framsteg med utvecklingen av läkemedlet och att tester på människor kan komma att inledas inom kort. Vad som sägs i pressmeddelandet är inte bokstavligen felaktigt men andemeningen stämmer inte med verkligheten eftersom det behövs mycket mer forskning innan några sådana tester kan göras. Två dagar innan pressmeddelandet offentliggörs nämner Peter S för sin bästa kompis Svante K vad han har för planer och låter med en blinkning förstå att aktiekursen kommer att stiga påtagligt inom någon dag. Svante K köper nästa dag 100 000 aktier i Antidepressive AB. Har något eller några brott förekommit? Ange eventuella lagrum.

Svar från AI:

Hej!

Det verkar som att det kan ha förekommit två potentiella brott i det här scenariot: marknadsmanipulation och insiderhandel.

Marknadsmanipulation

Peter S kan potentiellt ha begått brottet marknadsmanipulation. Enligt 15 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, är det olagligt att sprida information som ger eller kan ge vilseledande signaler om utbudet, efterfrågan eller priset på finansiella instrument, om man vet eller borde veta att informationen är vilseledande.

I det här fallet har Peter S offentliggjort ett pressmeddelande som ger en vilseledande bild av företagets framsteg. Även om det han säger inte är bokstavligen felaktigt, är det vilseledande eftersom det ger intrycket att företaget är närmare att inleda tester på människor än vad det faktiskt är.

Insiderhandel

Svante K kan potentiellt ha begått brottet insiderhandel. Enligt 15 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, är det olagligt att utnyttja insiderinformation, det vill säga specifika uppgifter om finansiella instrument som inte har offentliggjorts och som kan påverka priset på dessa instrument, genom att köpa eller sälja dessa instrument.

I det här fallet har Svante K fått insiderinformation från Peter S om att aktiekursen kommer att stiga, och har utnyttjat denna information genom att köpa aktier i företaget.

Det är viktigt att notera att dessa bedömningar är preliminära och att en slutgiltig bedömning skulle behöva göras av en domstol. Straffet för både marknadsmanipulation och insiderhandel kan vara böter eller fängelse i upp till två år, eller i grova fall, upp till sex år.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även