Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan mitt ex flytta med vår gemensamma son utan min tillåtelse?

Fråga: Mitt ex vill flytta från Stockholms regionen till vagnhärad med vår genemsamma son. Hon har inte min tillåtelse att flytta då jag anser att hennes nya kille är helt från vettet. Han försöker manipulera min 3 åriga son att han är hans nya pappa och han håller på och trafikerar mig varje gång han följer med henne när jag sk hämta min son från henne.
Kan hon flytta bara sådär byta folkboföringsadress och dagis och allt utan min tillåtelse? jag går inte alls med på detta av många andra skäl med.

Svar från AI:

Hej!

Om ni har gemensam vårdnad om er son och ditt ex vill flytta med honom utan din tillåtelse, kan det bli en komplicerad situation. Enligt svensk lag (Föräldrabalken 6 kap. 13 §) måste den vårdnadshavande föräldern som vill flytta med barnet först få samtycke från den andra vårdnadshavaren. Om ni inte kan komma överens, kan frågan om flyttning avgöras av domstol.

Domstolens beslut

Om ni inte kan enas om flytten, kan du eller ditt ex ansöka om att domstolen ska fatta beslut om flytten. Domstolen kommer att ta hänsyn till barnets bästa och göra en bedömning utifrån barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, samt barnets åsikt om flytten om barnet är tillräckligt gammalt och mogen för att uttrycka en åsikt.

Byta folkbokföringsadress och dagis

Om ditt ex flyttar och byter folkbokföringsadress och dagis för er son utan din tillåtelse, kan det vara en överträdelse av gemensam vårdnad. I sådana fall kan du vända dig till domstolen för att få hjälp med att lösa situationen. Det är viktigt att du agerar snabbt om du misstänker att ditt ex har flyttat utan ditt samtycke.

Rekommendationer

Försök att ha en öppen och ärlig kommunikation med ditt ex om dina farhågor och varför du inte vill att hon ska flytta med er son. Om ni inte kan komma överens, kan det vara en bra idé att söka juridisk rådgivning och eventuellt ta ärendet till domstol för att säkerställa att barnets bästa beaktas.

Lycka till!

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även