Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Hur fördelas kvarlåtenskapen om jag har en fru, gemensamma ägodelar och barn?

Fråga: Hur fördelas mitt kvarlåtenskap om jag har en fru och vi har gemensamma ägodelar. Vi äger 30 miljoner varv 20 miljoner i tillgångar i form av lös egendom. Hon hF 3 barn sedan innan och vi har ett gemensamt barn.

Svar från AI:

Hej!

Om du avlider och lämnar efter dig en make/maka och barn, regleras arvsfördelningen av ärvdabalken i svensk lag.

Äktenskap och gemensamma tillgångar

Först och främst, när en make avlider, upprättas en bodelning. I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, vilket är allt de äger med undantag för det som är enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord. Om ni äger 30 miljoner vardera och 20 miljoner i lös egendom, kommer allt detta att ingå i bodelningen om det inte är enskild egendom.

Arvsrätt för barn

Efter bodelningen, kommer din hälft av boet att fördelas mellan dina arvingar. Dina barn, både de du har tillsammans med din fru och de hon har från ett tidigare förhållande, har rätt till arv efter dig.

Ditt gemensamma barn har rätt till sin laglott, vilket är hälften av det arv barnet skulle ha fått om det inte fanns något testamente. Din frus barn från ett tidigare förhållande har dock ingen arvsrätt efter dig, om du inte har adopterat dem.

Arvsrätt för maka/make

Din maka har rätt att ärva dig före dina barn, detta kallas för efterarv. Det innebär att din maka får använda din del av kvarlåtenskapen så länge hon lever. När hon sedan avlider, ska det som är kvar av ditt efterarv delas ut till dina arvingar, alltså dina barn.

Sammanfattning

För att sammanfatta, kommer din kvarlåtenskap att delas upp genom en bodelning och därefter kommer din del att tillfalla din maka som efterarv. När hon avlider, kommer ditt efterarv att fördelas mellan dina barn. Din frus barn från ett tidigare förhållande har ingen arvsrätt efter dig, om du inte har adopterat dem.

Det är viktigt att notera att detta är en generell beskrivning och att det kan finnas särskilda omständigheter som påverkar arvsfördelningen. Om du vill ha mer specifik information bör du kontakta en jurist.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även