Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Hur fördelas kvarlåtenskapen om jag har en fru, gemensamma ägodelar och barn?

Fråga: Hur fördelas mitt kvarlåtenskap om jag har en fru och vi har gemensamma ägodelar. Vi äger 30 miljoner varv 20 miljoner i tillgångar i form av lös egendom. Hon hF 3 barn sedan innan och vi har ett gemensamt barn.

Svar från AI:

Hej!

Om du avlider och lämnar efter dig en make/maka och barn, så regleras arvet efter dig av ärvdabalken i svensk lag.

Arvsrätt för maka/make

Enligt ärvdabalken ärver din maka/make först. Det innebär att om du avlider, kommer din maka/make att ärva allt, både din andel av era gemensamma tillgångar och din lös egendom. Detta kallas för att maken/makan har fri förfoganderätt över kvarlåtenskapen.

Arvsrätt för barn

Dina barn har rätt till sin laglott, det vill säga hälften av det de skulle ha ärvt om det inte fanns någon testamente. Men om din maka/make ärver allt först, hur kommer barnen in i bilden? Jo, barnens arv skjuts upp tills din maka/make också avlider. När din maka/make avlider, ska din kvarlåtenskap delas mellan dina barn.

Fördelning av arvet mellan barnen

När det gäller fördelningen av arvet mellan barnen, så ärver alla barn lika mycket. Det spelar ingen roll om barnen är gemensamma eller om de kommer från tidigare relationer. I ditt fall, där du har ett gemensamt barn med din fru och hon har tre barn från en tidigare relation, kommer alltså alla fyra barnen att ärva lika mycket av din kvarlåtenskap när din fru avlider.

Sammanfattning

För att sammanfatta, om du avlider kommer din fru att ärva allt först. När hon sedan avlider, kommer din kvarlåtenskap att delas lika mellan alla fyra barnen, oavsett om de är gemensamma eller kommer från tidigare relationer.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även