Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad händer med den gemensamma ekonomin vid skilsmässa utan äktenskapsförord?

Fråga: När man skiljer sig utan äktenskapsförord och man har två barn samt hus. Vad gäller med den gemensamma ekonomin?

Svar från AI:

Hej!

När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa, ska en bodelning göras. Bodelningen innebär att makarnas gemensamma egendom delas lika mellan dem. Detta gäller oavsett om det finns ett äktenskapsförord eller inte.

Gemensam egendom

I Sverige är huvudregeln att all egendom som inte är enskild genom äktenskapsförord, gåva eller arv är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Detta innebär att om ni äger ett hus tillsammans, kommer husets värde att delas lika mellan er vid en skilsmässa.

Barnens situation

När det gäller barnen, påverkar inte skilsmässan deras ekonomiska rättigheter direkt. Barn har rätt till underhåll från båda föräldrarna. Om barnen bor mestadels hos en förälder, kan den andra föräldern behöva betala underhållsbidrag.

Skulder

Om ni har gemensamma skulder, delas dessa också vid en skilsmässa. Varje make ansvarar för hälften av skulderna, oavsett vem som har tagit upp dem.

Undantag och särskilda fall

Det finns dock vissa undantag. Om en make har egendom som denne har fått genom arv eller gåva med villkor om att den ska vara enskild egendom, ingår inte denna i bodelningen. Dessutom kan en make begära jämkning av bodelningen om det skulle vara uppenbart oskäligt att dela lika.

För att göra en bodelning kan ni antingen komma överens själva, eller ta hjälp av en jurist eller en familjerättssekreterare. Om ni inte kan komma överens, kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare.

Kom ihåg att det alltid är bra att ta juridisk rådgivning i samband med en skilsmässa, särskilt om det finns barn och stora värden inblandade.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även