Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad är skäligt arvode för en boutredningsman?

Fråga: Hej, vad är skäligt arvode till boutredningsman? Beror så klart på hur komplicerat. En såld liten fastighet, avyttrat värdesaker från den lilla bostaden (resten rensat av arvingar), betalt räkningar men ännu inte lyckats ta hem värdepapper och likvider från annat EU-land. Flera möten. Ännu inte skiftat efter drygt 2 år. Tagit á conton på drygt 200tkr!
Hur, när och vart kan arvodet överklagas?

Svar från AI:

Hej!

Skäligt arvode för en boutredningsman kan variera beroende på flera faktorer, såsom komplexiteten i ärendet, tidsåtgång och arbetsinsats. Det finns ingen fastställd taxa för arvoden, men det är viktigt att arvodet är rimligt i förhållande till uppdragets omfattning och svårighetsgrad.

Bedömning av skäligt arvode

För att bedöma vad som är skäligt arvode kan man ta hänsyn till bland annat:

– Tidsåtgång: Hur mycket tid har boutredningsmannen lagt ner på uppdraget?
– Arbetsinsats: Vilken typ av arbete har utförts och hur komplicerat har det varit?
– Erfarenhet och kompetens: Har boutredningsmannen särskild kompetens eller erfarenhet som motiverar ett högre arvode?

I det fall du beskriver, där det har gått över två år och arvodet redan uppgår till över 200 000 kr, kan det vara rimligt att ifrågasätta om arvodet är skäligt.

Överklaga arvodet

Om du anser att arvodet är oskäligt kan du överklaga det. För att göra det bör du först försöka komma överens med boutredningsmannen om en lägre ersättning. Om ni inte kan enas kan du vända dig till tingsrätten och begära att de prövar arvodet. Det är viktigt att du gör detta inom tre månader från det att du fick reda på arvodets storlek.

För att överklaga arvodet kan du skicka in en skriftlig ansökan till tingsrätten där du beskriver varför du anser att arvodet är oskäligt och vilket belopp du anser vara skäligt. Tingsrätten kommer sedan att pröva ärendet och fatta beslut om arvodets storlek.

Sammanfattning

Skäligt arvode för en boutredningsman kan variera beroende på uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Om du anser att arvodet är oskäligt kan du överklaga det genom att först försöka komma överens med boutredningsmannen och därefter, om nödvändigt, vända dig till tingsrätten. Kom ihåg att överklaga inom tre månader från det att du fick reda på arvodets storlek.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även