Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan en boutredningsman genomföra bouppteckning trots pågående överklagan?

Fråga: Jag har överklagat min fars bouppteckning, gjord för 18 pr sen pga nyupptäckta tillgångar.
Svar inväntas nu från Förvaltningsrätten.
Kan en Boutredningsman, tillsatt för min mors dödsbo underlåta invänta svar från Förvaltningsrätten och genomföra Bouppteckning efter min mor emot min uttryckliga vilja dör jag pekar på att man måste invänta svar från Förvaltningsrätten

Svar från AI:

Hej!

En boutredningsman har i princip rätt att genomföra en bouppteckning även om det finns en pågående överklagan gällande en tidigare bouppteckning. Detta beror på att varje dödsbo behandlas som en separat juridisk enhet.

Varje dödsbo är en separat juridisk enhet

Enligt svensk lag betraktas varje dödsbo som en separat juridisk enhet. Det innebär att en pågående överklagan av en tidigare bouppteckning inte automatiskt hindrar genomförandet av en ny bouppteckning.

Bouppteckning och överklagan

En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet. En överklagan av en bouppteckning kan göras om det finns skäl att tro att bouppteckningen är felaktig, till exempel om det upptäcks nya tillgångar som inte inkluderades i den ursprungliga bouppteckningen.

Boutredningsmans skyldigheter

En boutredningsman har en skyldighet att genomföra en korrekt och fullständig bouppteckning. Om det finns en pågående överklagan av en tidigare bouppteckning, kan det vara klokt för boutredningsmannen att invänta utfallet av överklagan innan den nya bouppteckningen genomförs. Detta för att säkerställa att alla tillgångar och skulder tas med korrekt.

Slutord

Sammanfattningsvis, en boutredningsman kan genomföra en bouppteckning trots en pågående överklagan av en tidigare bouppteckning. Det kan dock vara klokt att invänta utfallet av överklagan för att säkerställa att den nya bouppteckningen blir korrekt. Om du har ytterligare frågor eller funderingar kring detta, rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist som är specialiserad på arvsrätt.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även