Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Har ett särkullbarn rätt till arv trots testamente?

Fråga: Jag är ett särkullbarn

Min far och min Plastmamma har upprättat ett testamente.

Pappa avled och där framkom det i testamentet att :” så som vår yttersta vilja och testamente att den av oss, som överlever den andre, skall, med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.”

Boet ska vara oskiftat enligt testamentet. eller sitta i väsentligt orubbbat bo. Nu till min fråga:

Har jag, redan nu, rätt till något av detta, pappas smycken, hans dator, kamera, mobiltelefon, foton, hans ärvda möbler och saker från hans föräldrar och släkt mm?

Svar från AI:

Hej!

Enligt svensk lag har särkullbarn alltid rätt till sin laglott, det vill säga hälften av det de skulle ha ärvt om det inte fanns något testamente. Detta gäller oavsett vad som står i testamentet.

Testamentets inverkan på särkullbarns arv

I ditt fall har din far och hans nya partner upprättat ett testamente där den överlevande parten får all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Detta innebär att den överlevande parten får använda och förfoga över egendomen som den vill, men inte testamentera bort den.

Särkullbarns rätt till laglott

Som särkullbarn har du rätt att begära ut din laglott direkt efter din fars bortgång, även om boet är oskiftat. Din laglott motsvarar hälften av det värde du skulle ha fått om det inte fanns något testamente.

Praktiska konsekvenser

Detta innebär att du har rätt att begära ut din laglott i form av värde, men det är inte säkert att du har rätt att få specifika föremål som smycken, datorer, möbler och liknande. Om du vill ha specifika föremål kan du försöka komma överens med den överlevande partnern om detta.

Sammanfattning

För att sammanfatta: du har rätt till din laglott, men det är inte säkert att du har rätt att få specifika föremål. Om du vill ha specifika föremål bör du försöka komma överens med den överlevande partnern om detta. Om ni inte kan komma överens kan det vara bra att ta hjälp av en jurist.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även