Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Har jag som särkullbarn rätt till min laglott trots att dödsboet gick i konkurs?

Fråga: jag är särkullbarn och min mor dog 1998 hon ägde ett hus tillsammans med min styvfar han påstår att jag inte har någon arvsrätt till huset för att dödsboet gick i konkurs . Huset är nu sålt jag fick skriva på ett papper när min mor dog att han skulle sitta i orubbat bo och nu säger han att min halv syster ska ärva allt . Jag undrar om jag inte har rätt till min laglott dom var gifta med varandra och hade inget testamente skrivet.

Svar från AI:

Hej!

För att förstå din situation bättre, behöver vi först klargöra några grundläggande begrepp inom arvsrätten.

Särkullbarns rätt till arv

Som särkullbarn, det vill säga barn till endast en av makarna, har du alltid rätt till din laglott, det vill säga hälften av din arvslott, oavsett om det finns ett testamente eller inte. Detta framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken.

Sitta i orubbat bo

När du skrev på ett papper om att din styvfar skulle ”sitta i orubbat bo”, innebar det att han fick rätt att behålla och förvalta hela boet efter din mor, inklusive huset, under sin livstid. Men det påverkar inte din rätt till din laglott.

Dödsbo i konkurs

Om dödsboet gick i konkurs, innebär det att boets tillgångar inte räckte till att täcka dess skulder. Men det påverkar inte heller din rätt till din laglott. Om det fanns tillgångar kvar i boet efter att alla skulder betalats, skulle du ha rätt till din del av dessa.

Arvsrätt till huset

Om din mor och styvfar ägde huset tillsammans, och det inte fanns något testamente, skulle du som särkullbarn ha rätt till din mors del av huset. Om huset såldes, skulle du ha rätt till din del av försäljningsintäkterna.

Halvsysterns arvsrätt

Din halvsyster, som är barn till både din mor och styvfar, har också rätt till arv. Men hennes arvsrätt påverkar inte din. Du har fortfarande rätt till din laglott.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis, trots att dödsboet gick i konkurs och din styvfar satt i orubbat bo, har du som särkullbarn fortfarande rätt till din laglott. Om huset såldes, har du rätt till din del av försäljningsintäkterna. Din halvsysters arvsrätt påverkar inte din.

Om du känner att din rätt till arv inte har respekterats, kan det vara en bra idé att ta kontakt med en jurist som är specialiserad på arvsrätt för att få professionell hjälp.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även