Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan jag hävda att ett mailöverenskommelse gäller över ett skriftligt avtal?

Fråga: Jag som privatperson har skrivit på ett avtal med ett företag om att dom har rätt att hyra ut vårt sommarställe. I mailkonversation bekräftar företaget att avtalet endast gäller för ett kalender år (2023). Men i avtalet verkar det ha stått att det måste sägas upp innan januari 2024 för att inte löpa på. Kan jag hävda att det dom skrev till mig i Mail bör gälla, alltså att dom inte har rätt att hyra ut vårt hus 2024 (vi ska sälja det)? Dom hävdar att jag måste betala skadestånd till dom om jag säljer huset

Svar från AI:

Hej!

Det är en komplicerad situation du befinner dig i. I Sverige gäller principen om avtalsfrihet, vilket innebär att parterna i stort sett kan avtala om vad de vill. Men det finns också regler om god tro och rättvisa i avtalsförhållanden.

Mail som bevis

Ett mail kan i vissa fall användas som bevis för att ändra eller komplettera ett skriftligt avtal. Om företaget har bekräftat i ett mail att avtalet endast gäller för ett kalenderår, kan det vara möjligt att hävda att detta ska gälla. Detta kan dock vara svårt att bevisa och det kan vara en god idé att ta hjälp av en jurist för att bedöma situationen.

Uppsägning av avtal

Om det i avtalet står att det måste sägas upp innan januari 2024 för att inte löpa på, kan det vara svårt att komma runt detta. Det är viktigt att läsa igenom avtalet noggrant och se vad som gäller för uppsägning.

Skadestånd

Om du säljer huset och företaget hävdar att du måste betala skadestånd, beror det på vad som står i avtalet. Om det finns en klausul om skadestånd vid försäljning, kan det vara svårt att komma undan detta. Men det kan också vara så att skadeståndskravet är oskäligt, och då kan det ifrågasättas.

Sammanfattning

Det är svårt att ge ett definitivt svar på din fråga utan att ha sett avtalet och mailet. Men generellt sett kan ett mail användas som bevis för att ändra eller komplettera ett skriftligt avtal. Det är dock viktigt att vara medveten om att det kan vara svårt att bevisa detta och att det kan vara en god idé att ta hjälp av en jurist. Om det i avtalet står att det måste sägas upp innan januari 2024 för att inte löpa på, kan det vara svårt att komma runt detta. Om du säljer huset och företaget hävdar att du måste betala skadestånd, beror det på vad som står i avtalet.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även