Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Måste arbetsgivaren specificera lönen i ett skriftligt tillsvidareavtal?

Fråga: Måste arbetsgivaren meddela begynnelselönen i ett skriftligt tillsvidareavtal när jag fått besked om att jag fått en tillsvidaretjänst eller kan lönerevision användas för att täcka upp för lågt utbetald lön för att osynliggöra att arbetsgivaren inte följt kollektivavtalet enligt HÖK AB

Svar från AI:

Hej!

Ja, enligt svensk lag ska arbetsgivaren specificera lönen i ett skriftligt tillsvidareavtal. Detta framgår av 6 § anställningsskyddslagen (LAS) som säger att arbetsgivaren ska lämna skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet. Lönen är en sådan väsentlig villkor.

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren har en skyldighet att följa kollektivavtalet om ett sådant finns. Om arbetsgivaren inte följer kollektivavtalet kan det leda till skadeståndsansvar. Detta framgår av 67 § medbestämmandelagen (MBL).

Lönerevision och kollektivavtal

En lönerevision kan inte användas för att täcka upp för en tidigare för låg utbetald lön. Lönerevisionen är till för att justera lönen framåt i tiden, inte bakåt. Om arbetsgivaren inte har följt kollektivavtalet kan det vara en fråga för fackförbundet att ta upp.

Krav på arbetsgivaren

För att arbetsgivaren ska ha uppfyllt sina skyldigheter enligt LAS och MBL krävs det att arbetsgivaren har informerat om lönen i anställningsavtalet och att lönen är i enlighet med kollektivavtalet, om ett sådant finns. Om arbetsgivaren inte har uppfyllt dessa krav kan det leda till skadeståndsansvar.

Straff för brott mot LAS och MBL

Brott mot LAS och MBL kan leda till skadeståndsansvar. Det är dock inte fråga om något straff i brottsbalkens mening. Skadeståndet är till för att täcka den skada som arbetstagaren har lidit på grund av arbetsgivarens brott mot lagarna.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även