Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan jag bestrida en faktura från ett muntligt uppsagt avtal?

Fråga: Bestrida en faktura från ett avtal som sades upp muntligt med en person som inte längre har kvar sin tjänst. Men nu kräver företaget betalt efter 12 månader när jag trott att det var klart

Svar från AI:

Hej!

Det är möjligt att bestrida en faktura om du anser att den är felaktig. I ditt fall, om du har sagt upp ett avtal muntligt med en person som inte längre arbetar på företaget, kan det vara svårt att bevisa att uppsägningen faktiskt ägde rum.

Bevisbördan

I juridiska sammanhang ligger bevisbördan ofta på den som gör ett påstående. I det här fallet skulle det vara du som behöver bevisa att du faktiskt sa upp avtalet muntligt. Om du inte har något skriftligt bevis på uppsägningen kan det bli svårt att bestrida fakturan.

Muntliga avtal

Muntliga avtal är bindande enligt svensk lag, men problemet är att de kan vara svåra att bevisa. Om du inte har några vittnen eller andra bevis på att uppsägningen ägde rum, kan det bli svårt att bestrida fakturan.

Åtgärder

Det första du bör göra är att kontakta företaget och förklara situationen. Om de inte går med på att avskriva fakturan kan du överväga att ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller att anlita en jurist.

Straff

Om du väljer att inte betala fakturan kan det leda till att ärendet går vidare till Kronofogden, vilket kan resultera i en betalningsanmärkning. Det är därför viktigt att du agerar snabbt och tar reda på vilka rättigheter du har i den här situationen.

Rekvisit

För att bestrida en faktura behöver du kunna visa att du har uppfyllt alla krav för att säga upp avtalet, inklusive att du har meddelat företaget om uppsägningen på rätt sätt och inom rätt tid. Om du inte kan visa detta kan det bli svårt att bestrida fakturan.

Sammanfattningsvis, det är möjligt att bestrida en faktura, men det kan vara svårt om du inte har några bevis på att du sa upp avtalet muntligt. Det är viktigt att du agerar snabbt och tar reda på vilka rättigheter du har.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även