Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan jag få ersättning om en sjuksköterska förfalskar mina journaluppgifter?

Fråga: Kan jag få ekonomiskt ersättning om jourmottagnings sjuksköterska förfalskar uppgifter i mitt journal och sktiver att jag ska ha trffat henne muntligt och doktor trots att jag fått vänta i väntrummet i över en timme, och ingen ropat upp mig då de tror att jag redan träffat sjuksköterska och läkare enligt deras databas trots att det inte stämmer. Sen när jag frågar ifall det är min tid snart så säger de att jag redan träffat alla jag ska trots att jag säger till personen som ljuger att de diagnostiserad mig att jag väntat i väntrummet. Sen så skriker de den på mig när jag förklarar mitt oro att de kanske har lagt in någon annans journal i mitt register ifall detta är fallet. Sedan börjar jag gråta av smärta och frustration att de särbehandlar mig på detta vis, och den aggressiva sjuksköterskan dras undan av hennes kollegor till ett annat rum och de andra ber om ursäkt samt menar att de nu ska lägga mig som högsta prio när de inser att de gjort fel. Hur stor är chansen att jag kan anmäla detta samt få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande och kränkning av mitt integritet?

Svar från AI:

Hej!

Det är en komplicerad situation du beskriver, men jag ska försöka reda ut det så gott jag kan.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Först och främst, om du misstänker att en sjuksköterska har förfalskat dina journaluppgifter, kan du anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO är den myndighet som ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvården i Sverige. De kan utreda om det har skett något fel och om det i så fall finns någon som kan hållas ansvarig.

Kränkning av personlig integritet

När det gäller kränkning av din personliga integritet, kan det vara svårare att få ersättning. I Sverige finns det ingen generell rätt till skadestånd för kränkning. Det krävs att det har skett en överträdelse av någon specifik lag, till exempel brott mot tystnadsplikt eller dataskyddsförordningen (GDPR). Om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt, kan du anmäla detta till Datainspektionen.

Ersättning för psykiskt lidande

Ersättning för psykiskt lidande, eller sveda och värk som det också kallas, utgår normalt endast vid fysiska skador. Det finns dock undantag, till exempel vid grova brott mot person. Om du anser att du har utsatts för ett sådant brott, kan du anmäla det till polisen. Om gärningspersonen döms, kan du ha rätt till skadestånd.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan du alltså anmäla misstänkt felaktig hantering av dina journaluppgifter till IVO och eventuell felaktig hantering av dina personuppgifter till Datainspektionen. Om du anser att du har utsatts för ett brott, kan du anmäla det till polisen. Om det visar sig att någon har gjort fel, kan det eventuellt leda till att du får skadestånd. Men det är viktigt att komma ihåg att det är en komplicerad process och att det inte är säkert att du får rätt till ersättning.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även