Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Är juristen skyldig att invänta deklarationen innan ett arvskifte genomförs?

Fråga: Hej, ingår inväntandet av deklarationen om ett arvskifte genomförs månaden innan, alltså februari? Frun till min avlidne far har i bouppt. lämnat in uppgifter om 27 tömda konton i september 2023 och jag skulle vilja att deklarationen som kommer i mars möjligen visar om de tömdes samma år och hur mkt som kan ha funnits på kontona. Är juristen som de anlitat skyldig att invänta den? Kan jag be honom göra det utan deras vetskap? De tre övriga arvtagarna har väldigt bråttom om att avsluta, helst utan ”dyr jurist”. (?!) de har velat få mig att gå med på ”annan lösning” i mellandagarna och min halvbror tycker han kan ”räkna ut” andelarna själv trots testamente med två st legatarier bla.
Vänligen, Nathalie

Svar från AI:

Hej Nathalie!

Det finns ingen laglig skyldighet för en jurist att invänta deklarationen innan ett arvskifte genomförs. Arvskiftet kan genomföras när som helst efter bouppteckningen är klar, och det är upp till arvingarna att bestämma när det ska ske.

Arvskifte och deklaration

Arvskiftet är processen där arvet fördelas mellan arvingarna enligt testamentet eller enligt lagens regler om det inte finns något testamente. Bouppteckningen, som ska göras inom tre månader efter dödsfallet, är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder.

Deklarationen kan ge en bild av den avlidnes ekonomi under det senaste året, men det är inte nödvändigt att invänta den för att genomföra arvskiftet. Det är dock viktigt att notera att om det visar sig senare att det fanns mer tillgångar eller skulder än vad som framgick i bouppteckningen, kan arvskiftet behöva göras om.

Arvingarnas rättigheter och skyldigheter

Som arvinge har du rätt att få information om arvskiftet och att vara delaktig i besluten. Om du misstänker att det finns mer tillgångar än vad som framgår i bouppteckningen, kan du begära att arvskiftet skjuts upp tills mer information finns tillgänglig.

Du kan också begära att en jurist eller boutredningsman anlitas för att hantera arvskiftet, särskilt om det är komplicerat med till exempel legatarier. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla arvingar måste vara överens om att anlita en jurist eller boutredningsman, och att kostnaden för detta delas mellan arvingarna.

Kommunikation med juristen

Du kan absolut kontakta juristen och be honom att invänta deklarationen, men det är upp till juristen att bestämma hur han vill hantera det. Om de andra arvingarna inte vill invänta deklarationen, kan det bli svårt att få juristen att göra det.

Det är också viktigt att notera att juristen har tystnadsplikt, vilket innebär att han inte får berätta för de andra arvingarna att du har kontaktat honom utan ditt tillstånd. Men om du ber honom att invänta deklarationen, kan det bli nödvändigt för honom att diskutera det med de andra arvingarna.

Hoppas detta ger dig lite klarhet i din situation. Lycka till!

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även