Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan en anställd begära ersättning för för låg lön på grund av arbetsgivarens misstag?

Fråga: Arbetsgivaren undviker att lämna skriftlig information och anställningsavtalet har därför inte skrivits på. Anställd har gått miste om rätt lön och detta har bidragit till stort lidande för anställd. Kan anställd begära ersättning tillbaka för att hon fått för låg lön pga kommunens ”miss”? Kollektivavtal finns genom HÖK AB/SKR.

Svar från AI:

Hej!

Ja, enligt svensk arbetsrätt har en anställd rätt att begära ersättning om hen har fått för låg lön på grund av arbetsgivarens misstag. Detta gäller oavsett om det finns ett skriftligt anställningsavtal eller inte.

Arbetsgivarens skyldigheter

Enligt anställningsskyddslagen (LAS) ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om anställningsvillkoren senast en månad efter anställningens början. Om arbetsgivaren inte har gjort det, kan det vara ett brott mot LAS.

Kollektivavtal

Om det finns ett kollektivavtal genom HÖK AB/SKR, ska arbetsgivaren följa det avtalet. Om arbetsgivaren inte har följt avtalet, kan det vara ett brott mot medbestämmandelagen (MBL).

Krav för ersättning

För att en anställd ska kunna begära ersättning, måste hen kunna visa att arbetsgivaren har brutit mot LAS eller MBL. Hen måste också kunna visa att hen har lidit en ekonomisk skada på grund av arbetsgivarens misstag.

Straff för arbetsgivaren

Om arbetsgivaren har brutit mot LAS eller MBL, kan hen bli skyldig att betala skadestånd till den anställde. Skadeståndet ska täcka den anställdes ekonomiska förlust och eventuellt även lidande.

Sammanfattning

Så ja, en anställd kan begära ersättning om hen har fått för låg lön på grund av arbetsgivarens misstag. Det är viktigt att den anställde samlar bevis och tar hjälp av fackförbundet eller en jurist för att göra en korrekt bedömning av situationen.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även