Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan en anställd kräva retroaktiv lön om anställningsavtalet saknas?

Fråga: En anställd upptäcker 2 år efter påbörjad anställning att dåvarande arbetsgivare, missade att ge hen skriftlig information så att inget anställningsavtal blev skrivet. Anställd kunde på så sätt inte påverka lönen. Först nu meddelar anställd nuvarande arbetsgivare och berättar om missen. Hen känner sig dum, utnyttjad, kränkt och vill ha en retroaktiv utbetalning för fel lön tack vare missen som har gjorts. Är det på något sätt ett preskriberat ärende då anställd inte upptäckte felet tidigare?

Svar från AI:

Hej!

Det är viktigt att förstå att en anställning inte nödvändigtvis behöver ett skriftligt avtal för att vara giltig i Sverige. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kan en anställning vara muntlig och fortfarande vara bindande. Men arbetsgivaren är skyldig att ge skriftlig information om anställningsvillkoren senast en månad efter anställningens början, enligt anställningsavtalslagen.

Preskriptionstid

När det gäller preskriptionstid, så är det enligt preskriptionslagen en tidsgräns för när en fordran, i det här fallet lön, kan krävas. För lönefordringar är preskriptionstiden två år. Det innebär att om den anställde inte har krävt sin rätt till lön inom två år, kan rätten till den lönen preskriberas, det vill säga upphöra.

Retroaktiv lön

När det gäller retroaktiv lön, så är det i regel svårt att kräva det om inte arbetsgivaren har brutit mot något avtal eller lag. Om den anställde inte har haft möjlighet att påverka sin lön på grund av att arbetsgivaren inte har gett skriftlig information om anställningsvillkoren, kan det möjligen vara en fråga för fackligt ombud eller juridisk rådgivning att utreda.

Kränkande särbehandling

Om den anställde känner sig kränkt eller utnyttjad kan det eventuellt röra sig om kränkande särbehandling på arbetsplatsen, vilket är olagligt enligt diskrimineringslagen. I sådana fall kan det vara lämpligt att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen eller ett fackförbund.

Det är viktigt att notera att detta är en komplex juridisk fråga och det kan vara klokt att söka juridisk rådgivning för att få en mer detaljerad bedömning av situationen.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även