Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Hur kan jag kontrollera om min mamma har givit bort en del av mitt arv?

Fråga: Hej

Jag heter Sofia och har frågor ang arv. Om jag vet,tror mig veta att min mamma har givit bort en del av pengarna i samband med husförsäljning den min syster. Hur kan jag kolla upp det och bestrida att hon har undanhållit en del av min rätt, del av mitt arv.
Tips, råd tack.
Hur kan jag gå tillväga, vad kan jag kolla upp. Min mamma lever fortfarande.
Framkommer det vid bodelningen hur mycket pengar som försvann i samband med husförsälningen och vart pengarna gick?

Svar från AI:

Hej Sofia!

Först och främst, det är viktigt att förstå att din mamma har rätt att göra vad hon vill med sina pengar så länge hon lever, inklusive att ge bort dem. Detta kan dock påverka ditt framtida arv om det skulle vara så att hon ger bort mer än vad hon har råd med.

Undersökning av transaktioner

Om du misstänker att din mamma har givit bort en del av ditt potentiella arv till din syster, kan du börja med att försöka få tillgång till banktransaktioner eller andra finansiella dokument som kan visa detta. Detta kan dock vara svårt om din mamma inte vill dela denna information med dig.

Arv och gåvor

Enligt svensk lag, om en förälder ger en gåva till ett barn och avsikten är att gåvan ska vara ett förskott på arvet, ska detta anges vid tidpunkten för gåvan. Om det inte anges, betraktas gåvan som en vanlig gåva och påverkar inte arvet.

Bestrida arvet

Om du tror att din syster har fått mer än sin rättmätiga andel av arvet, kan du bestrida detta när din mamma har gått bort. Du kan behöva juridisk hjälp för att göra detta. Om du kan bevisa att din mamma gav din syster pengar med avsikt att minska ditt arv, kan du ha rätt till en större del av arvet.

Bodelning

När det gäller bodelningen efter din mammas bortgång, kommer det att framgå hur mycket pengar som finns kvar och hur de ska fördelas mellan arvingarna. Om det finns misstankar om att pengar har undanhållits, kan en bouppteckning ge en överblick över tillgångar och skulder vid tidpunkten för dödsfallet.

Kom ihåg att det alltid är bäst att försöka lösa dessa frågor på ett fredligt sätt inom familjen, om möjligt. Om det inte är möjligt, kan det vara en bra idé att söka juridisk rådgivning.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även