Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan min sambo kräva delad vårdnad på grund av mitt spelmissbruk?

Fråga: Jag har ett spelmissbruk i grunden. Jag och min sambo har en dotter på 1 år. Nu hotar hon med delad vårdnad. Har hon rätt till det?

Svar från AI:

Hej!

Om din sambo vill ansöka om delad vårdnad för er gemensamma dotter, kan hon göra det. Det är dock upp till domstolen att avgöra om delad vårdnad är det bästa för barnet. I Sverige regleras vårdnad, boende och umgänge i föräldrabalken (FB).

Vad krävs för att ändra vårdnaden?

För att ändra vårdnaden måste din sambo ansöka om det hos tingsrätten. Domstolen kommer att utreda situationen och fatta beslut utifrån barnets bästa. Några faktorer som domstolen tar hänsyn till är:

– Barnets vilja, om barnet är tillräckligt moget för att uttrycka en åsikt
– Barnets behov av en trygg och varaktig relation till båda föräldrarna
– Föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet

Spelmissbrukets inverkan på vårdnadsbeslutet

Om ditt spelmissbruk påverkar din förmåga att ta hand om er dotter eller samarbeta med din sambo, kan det vara en faktor som domstolen tar hänsyn till. Det är dock viktigt att komma ihåg att domstolen kommer att göra en helhetsbedömning av situationen och inte enbart fokusera på ditt spelmissbruk.

Delad vårdnad och umgänge

Om domstolen beslutar om delad vårdnad, innebär det att ni båda har ansvar för barnets personliga förhållanden och att ni ska fatta gemensamma beslut i viktiga frågor som rör barnet. Det innebär också att ni båda har rätt till umgänge med barnet. Umgänget kan variera beroende på barnets ålder, behov och föräldrarnas situation.

Det är viktigt att du tar ditt spelmissbruk på allvar och söker hjälp om det påverkar ditt liv och din förmåga att vara en bra förälder. Om du visar att du tar ansvar och arbetar på att förbättra din situation, kan det påverka domstolens bedömning av vårdnadsfrågan.

Lycka till!

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även