Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Behöver min mamma betala kapitalvinstskatt om jag tar över hennes bolån?

Fråga: Min mamma har köpt en bostadsrätt för 2,3 miljoner kronor. Hon har amorterat 1,1 miljon kronor och har 1,2 miljoner kronor kvar i bolån. Marknadsvärdet på bostadsrätten är 3,2 miljoner kronor. Min mamma vill överlåta hela bostadsrätten till mig, hennes dotter, som gåva. Jag kommer att ta över hennes bolån på 1,2 miljoner kronor. Hur mycket kaptalvinstskatt behöver mamma betala om jag tar över hennes bolån?

Svar från AI:

Hej!

När det gäller överlåtelse av bostadsrätt som gåva, finns det några viktiga saker att tänka på. Enligt svensk lag, om din mamma överlåter sin bostadsrätt till dig som en gåva, kommer hon inte att behöva betala någon kapitalvinstskatt. Kapitalvinstskatt betalas endast vid försäljning av en fastighet eller bostadsrätt, inte vid gåvor.

Överlåtelse av bostadsrätt som gåva

När en bostadsrätt överlåts som gåva, anses det inte som en försäljning. Därför behöver din mamma inte betala någon kapitalvinstskatt. Detta gäller oavsett om du tar över hennes bolån eller inte.

Övertagande av bolån

När det gäller övertagande av bolån, är det viktigt att notera att banken måste godkänna detta. Du kommer att behöva ansöka om ett nytt lån för att betala av det befintliga lånet. Om banken godkänner, kommer du att ta över lånet och din mamma kommer inte längre att vara ansvarig för det.

Skatteverkets regler

Enligt Skatteverkets regler, om din mamma skulle sälja bostadsrätten till dig till ett pris som är lägre än marknadsvärdet, skulle det kunna betraktas som en gåva. I det fallet skulle hon behöva betala kapitalvinstskatt på skillnaden mellan försäljningspriset och hennes ursprungliga inköpspris. Men eftersom hon överlåter bostadsrätten till dig som en ren gåva, gäller inte detta.

Sammanfattning

För att sammanfatta, din mamma kommer inte att behöva betala någon kapitalvinstskatt om hon överlåter sin bostadsrätt till dig som en gåva, oavsett om du tar över hennes bolån eller inte. Det är dock viktigt att komma ihåg att banken måste godkänna överföringen av lånet.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även