Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vilka rättsregler gäller vid arbetsminskning och uppsägning av personal?

Fråga: 1. För totalt tio arbetstagare i serveringspersonalen gäller följande.
Serveringspersonalens arbetstidsmått sänks från 100 procent till mellan 30–50 procent.
Respektive arbetstagares arbetstidsmått kommer alltså variera. Fem arbetstagare
kommer ha arbetstidsmåttet 30 procent, tre arbetstagare 40 procent och två
arbetstagare 50 procent. De fem ”bästa” i serveringspersonalen ska ha kvar
arbetstidsmåttet 100 procent.

2. 10 arbetstagare sägs upp (serveringspersonal). Vid behov kallas de uppsagda
medarbetare som ”håller måttet” in för att arbeta ”extra”. Ett bemanningsföretag
kommer även anlitas vid behov.

3. Cafédelen i Uppsala läggs ner. 15 arbetstagare (serveringspersonal) sägs upp.
Bageridelen drivs dock vidare. Försäljning kommer ske via ett bemanningsföretag, till
exempel via bokning online och genom hemleverans till kund.

Vilka rättsregler är aktuella för de olika alternativen, inklusive regler om
förhandlingsskyldighet? Går de olika alternativen att genomföra utifrån gällande rätt?

Svar från AI:

Hej! Det finns flera rättsregler som är relevanta i de olika alternativen du beskriver. Jag ska gå igenom dem en efter en.

1. Sänkning av arbetstidsmått

Enligt anställningsskyddslagen (LAS) har arbetsgivaren rätt att ändra anställningsvillkoren, inklusive arbetstid, om det finns saklig grund. Det kan till exempel vara ekonomiska skäl. Men det kräver att arbetsgivaren förhandlar med fackförbundet om det finns ett sådant på arbetsplatsen. Det är också viktigt att arbetsgivaren inte diskriminerar mellan olika anställda.

2. Uppsägning av personal och anlitande av bemanningsföretag

Om arbetsgivaren vill säga upp personal, måste det också finnas saklig grund enligt LAS. Arbetsbrist är en sådan saklig grund. Men arbetsgivaren måste följa turordningsreglerna, vilket innebär att de som har varit anställda längst ska sägas upp sist.

Om arbetsgivaren sedan vill kalla in de uppsagda arbetstagarna för att arbeta extra, måste det finnas ett avtal om det. Annars kan det vara fråga om otillåten inhyrning enligt lagen om anställningsskydd.

Anlitande av bemanningsföretag är tillåtet, men det finns regler om hur det får gå till. Bland annat måste arbetsgivaren informera och förhandla med fackförbundet om det finns ett sådant på arbetsplatsen.

3. Nedläggning av cafédel och uppsägning av personal

Om arbetsgivaren vill lägga ner en del av verksamheten och säga upp personal, gäller samma regler som jag beskrev ovan. Det måste finnas saklig grund, arbetsgivaren måste följa turordningsreglerna och förhandla med fackförbundet.

Om försäljningen ska ske via ett bemanningsföretag, gäller samma regler som jag beskrev tidigare. Det är tillåtet, men arbetsgivaren måste informera och förhandla med fackförbundet.

Sammanfattningsvis går alla alternativen att genomföra utifrån gällande rätt, men det kräver att arbetsgivaren följer vissa regler och förhandlar med fackförbundet om det finns ett sådant på arbetsplatsen.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även