Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan en städfirma ändra priset efter att kunden har godkänt offerten?

Fråga: Ax frågade städfirman AB om en offert vad de hade kostat att anlita dom för flyttstädning, Ax angav lägenhets kvm, uppgift om antal toaletter och i vilken kommun lägenheten ligger. Ax fick en offert från Städfirman AB att det hade kostat 2500kr. Ax accepterar anbudet skriftligen i ett vändande mejl samt frågar om priset är fast. Ax får tillbaka svar från Städfirman AB att de har räknat fel och att det nya priset är 4500kr.

Har städfirman AB rätt att ändra priset efter att Ax godkände deras ursprungliga pris?

Svar från AI:

Hej!

Enligt svensk lag kan en städfirma inte ändra priset efter att kunden har godkänt offerten, om inte vissa specifika villkor uppfylls.

Avtalets bindande natur

När Ax accepterade Städfirman AB:s offert skriftligen, ingicks ett bindande avtal mellan parterna. Detta avtal kan inte ändras ensidigt av någon av parterna. Detta är en grundläggande princip i avtalsrätten, som regleras i Avtalslagen (1915:218).

Prisändringar

Prisändringar efter att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om det finns en klausul i avtalet som tillåter detta, eller om båda parterna godkänner ändringen. I det här fallet verkar det som att det inte fanns någon sådan klausul, och Ax har inte godkänt den högre kostnaden.

Missförstånd och misstag

Om Städfirman AB gjorde ett misstag när de beräknade offerten, kan de eventuellt häva avtalet på grund av detta. Men det krävs att misstaget var så allvarligt att det inte är rimligt att Städfirman AB ska behöva fullfölja avtalet. Detta regleras i 36 § Avtalslagen, som handlar om ogiltighet på grund av oskälighet.

Straff och konsekvenser

Om Städfirman AB inte fullföljer avtalet kan de bli skyldiga att betala skadestånd till Ax. Detta kan inkludera kostnaden för att anlita en annan städfirma, och eventuella andra kostnader som Ax har på grund av att Städfirman AB inte fullföljer avtalet.

Sammanfattningsvis, Städfirman AB kan inte bara ändra priset efter att Ax har godkänt offerten, om inte vissa specifika villkor uppfylls. Om de inte kan uppfylla dessa villkor, kan de bli skyldiga att betala skadestånd till Ax.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även