Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Preskriptionstider för att stämma för indanhållna gåvor i en bouppteckning

Fråga: Om jag själv uppdagar miljonbelopp som överförts från min far till min bror, inför en bouppteckning efter hans maka, hur lång tid har jag på mej att stämma min bror?
Dvs finns det några preskiptionstider när jag själv uppdagar att min bror indanhållit gåvor från min far inför min mors bouppteckning?

Svar från AI:

Hej!

Preskriptionstiden för att stämma någon för indanhållna gåvor i en bouppteckning är i allmänhet 10 år enligt preskriptionslagen (1981:130). Detta innebär att du har 10 år på dig från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt att din bror har undanhållit gåvor från din far inför din mors bouppteckning.

Preskriptionstidens början

Preskriptionstiden börjar löpa från den dag då du fick kännedom om att din bror har undanhållit gåvor. Detta innebär att om du upptäcker detta flera år efter att det faktiskt hände, så börjar preskriptionstiden först löpa från den dag du upptäckte det.

Avbrott av preskriptionstiden

Det är viktigt att notera att preskriptionstiden kan avbrytas. Detta kan ske om din bror erkänner sin skuld, eller om du inleder en rättslig process mot honom. Om preskriptionstiden avbryts, börjar en ny preskriptionstid om 10 år att löpa.

Krav för att stämma

För att stämma din bror för att ha undanhållit gåvor i en bouppteckning, behöver du kunna bevisa att han faktiskt har gjort det. Detta kan vara svårt, särskilt om det har gått flera år sedan gåvorna gavs. Du behöver också kunna visa att du har lidit en ekonomisk skada som ett resultat av hans handlingar.

Potentiella straff

Om din bror döms för att ha undanhållit gåvor i en bouppteckning, kan han bli skyldig att betala skadestånd till dig. Storleken på skadeståndet beror på hur mycket du har förlorat på grund av hans handlingar. I vissa fall kan han också bli straffad med böter eller fängelse, beroende på omständigheterna.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även