Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Hur lång tid har jag på mig att stämma min bror för utfående av laglott när jag upptäckt nya tillgångar i ett dödsbo?

Fråga: Hur lång tid har jag på mej att stämma min bror för utfående av laglott när jag upptäckt nya tillgångar i ett dödsbo. Det gäller både min mors dödsbo och min egen rätt i hennes dödsbo

Svar från AI:

Hej!

Enligt svensk lag har du en viss tid på dig att göra anspråk på din laglott om du upptäcker nya tillgångar i ett dödsbo.

Preskriptionstid för laglott

Preskriptionstiden för laglott är tio år enligt 25 kap. 1 § Ärvdabalken. Det betyder att du har tio år på dig från det att bouppteckningen är klar att göra anspråk på din laglott. Om du upptäcker nya tillgångar i dödsboet inom denna tid, kan du alltså göra anspråk på din laglott.

Krav för att göra anspråk på laglott

För att göra anspråk på din laglott behöver du uppfylla vissa krav. Du måste vara bröstarvinge, det vill säga barn till den avlidne, eller barnbarn om ditt förälder (barn till den avlidne) är död. Du måste också kunna visa att det finns nya tillgångar i dödsboet som inte togs med i den ursprungliga bouppteckningen.

Om du upptäcker nya tillgångar

Om du upptäcker nya tillgångar i dödsboet inom tioårsperioden, bör du omedelbart kontakta en jurist eller advokat för att få hjälp med att göra anspråk på din laglott. Det är viktigt att du agerar snabbt, eftersom preskriptionstiden fortsätter att löpa även om du upptäcker nya tillgångar.

Straff för att dölja tillgångar i ett dödsbo

Om någon medvetet har dolt tillgångar i ett dödsbo kan det vara brottsligt. Det kan röra sig om brott som trolöshet mot huvudman eller förskingring, beroende på omständigheterna. Straffet för dessa brott kan vara böter eller fängelse, beroende på hur allvarligt brottet är.

Kom ihåg att det alltid är bäst att söka juridisk rådgivning om du är osäker på dina rättigheter eller hur du ska gå tillväga.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 3]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även