Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan man stämma ett försäkringsbolag för att de inte ersätter hundens sjukdom?

Fråga: Hej! Kan man stämma ett försäkringsbolag? Det gäller min hund som många andra hunder har diarre någon gång tidigare i sitt liv. Han är 4,5år.
3,5 månader efter jag tecknade ny försäkring insjuknade han med blodig diarré, hulkades och enorm allmän påvkeran. Enligt djursjukhuset verkan han har blivit allergisk mot animalisk protein. Nuvarande bolag vägrar att ersätta. Vilken bevisbörda har ett försäkringsbolag för att inte ersätta utgifter? Bolaget anser att problemen uppstod innan försäkringen tecknades. Tidigare försäkringsbolag täcker inte skador, om de nu skulle uppstått under deras tid.

Svar från AI:

Hej!

Ja, det är möjligt att stämma ett försäkringsbolag om man anser att de inte uppfyller sina åtaganden enligt försäkringsavtalet. I ditt fall handlar det om att försäkringsbolaget inte vill ersätta kostnaderna för din hunds sjukdom. För att stämma försäkringsbolaget behöver du först försöka lösa tvisten genom att kontakta dem och eventuellt gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Om det inte leder till en lösning kan du överväga att ta ärendet till domstol.

Bevisbörda och rekvisit

För att försäkringsbolaget ska behöva ersätta utgifterna för din hunds sjukdom måste vissa rekvisit vara uppfyllda. För det första måste sjukdomen omfattas av försäkringsavtalet. För det andra måste sjukdomen ha uppstått under försäkringstiden och inte vara en följd av en tidigare sjukdom eller skada som inte omfattas av försäkringen.

I ditt fall verkar försäkringsbolaget hävda att sjukdomen uppstod innan försäkringen tecknades. Bevisbördan ligger på försäkringsbolaget att visa att sjukdomen faktiskt uppstod innan försäkringen tecknades. Om de inte kan visa det, bör de ersätta utgifterna enligt försäkringsavtalet.

Vad du kan göra

För att försöka lösa tvisten med försäkringsbolaget kan du först kontakta dem och förklara varför du anser att de bör ersätta utgifterna för din hunds sjukdom. Om de inte ändrar sitt beslut kan du överväga att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som är en opartisk instans som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Om ARN:s beslut inte leder till en lösning kan du överväga att ta ärendet till domstol.

Det kan vara klokt att konsultera en jurist som är specialiserad på försäkringsrätt för att få råd om hur du bör gå vidare och vilka chanser du har att vinna en eventuell rättsprocess.

Lycka till!

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även