Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vilken bevisbörda har försäkringsbolag för att inte ersätta skador?

Fråga: Vad har försäkringsbolag för bevisbörda för att inte ersätta skador? Bolaget anser att skadorna har uppstått tidigare.

Svar från AI:

Hej!

För att försäkringsbolag ska kunna neka ersättning för skador, måste de kunna bevisa att skadorna inte omfattas av försäkringsavtalet. Om bolaget anser att skadorna har uppstått tidigare, är det deras ansvar att visa detta. Bevisbördan ligger alltså på försäkringsbolaget.

Bevisbörda och försäkringsavtal

Försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget reglerar vilka skador som omfattas av försäkringen. Om en skada inträffar och försäkringsbolaget anser att den inte omfattas av avtalet, måste de kunna bevisa detta. Bevisbördan ligger på försäkringsbolaget enligt principen om att den som påstår något måste bevisa det.

Krav för att neka ersättning

För att försäkringsbolaget ska kunna neka ersättning för en skada, måste de uppfylla vissa krav:

1. Skadan måste vara undantagen i försäkringsavtalet. Om skadan inte är undantagen, har försäkringstagaren rätt till ersättning.

2. Försäkringsbolaget måste kunna bevisa att skadan har uppstått tidigare eller på annat sätt inte omfattas av försäkringsavtalet. Det kan innebära att de behöver visa dokumentation, vittnesmål eller annan bevisning som styrker deras påstående.

Om försäkringsbolaget inte kan bevisa sitt påstående

Om försäkringsbolaget inte kan bevisa att skadan har uppstått tidigare eller på annat sätt inte omfattas av försäkringsavtalet, har försäkringstagaren rätt till ersättning. Om försäkringsbolaget ändå nekar ersättning, kan försäkringstagaren överklaga beslutet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller ta ärendet till domstol.

Det är viktigt att försäkringstagaren samlar in så mycket bevis som möjligt för att styrka sitt eget påstående om att skadan omfattas av försäkringsavtalet. Det kan innebära att samla in dokumentation, foton, vittnesmål och annan relevant information.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även