Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan inkomst från sommarjobb påverka försörjningsstödet från socialtjänsten?

Fråga: Hej min familj tar hjälp av socialtjänsten vi tar försäljningsstöd jag har sommar jobbat året jag fyllde 18 år nu efter deklarationen får jag tillbaka pengar vår handläggare vill ha en kopia på det kommer det påverka min familj och mig

Svar från AI:

Hej!

Ja, inkomst från sommarjobb kan påverka försörjningsstödet från socialtjänsten. Försörjningsstöd, även kallat ekonomiskt bistånd, är ett stöd som är avsett för personer som inte kan försörja sig själva eller sin familj. Det är en sista utväg när alla andra möjligheter till inkomst är uttömda.

Regler kring försörjningsstöd

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden pröva om en person har rätt till ekonomiskt bistånd. Vid bedömningen ska nämnden ta hänsyn till personens inkomster och tillgångar. Det innebär att om du har inkomst från ett sommarjobb, så kan det påverka din rätt till försörjningsstöd.

Effekten av inkomst på försörjningsstöd

Om du har inkomst från ett sommarjobb, så kan det innebära att du inte längre uppfyller kraven för att få försörjningsstöd. Det beror på att du har en inkomst och därmed kan försörja dig själv till viss del. Om du får tillbaka pengar på skatten, så kan det också påverka din rätt till försörjningsstöd.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan inkomst från sommarjobb påverka försörjningsstödet från socialtjänsten. Det är viktigt att du informerar din handläggare om alla inkomster och tillgångar du har, så att de kan göra en korrekt bedömning av din rätt till stöd. Om du inte gör det, kan du bli återbetalningsskyldig för det stöd du har fått.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även