Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Har entreprenadkontraktet upphört om byggherren inhandlar material?

Fråga: Byggherre och entreprenör upprättat entreprenadkontrakt ABS18 med fast pris för material och arbete. Byggherre har skriftligen kommunicerat med entreprenör gällande om denna kan inhandla material och fått godkänt från entreprenör. I efterhand hävdar entreprenör att det byggherrens inköp medför att entreprenadkontraktet upphört. Vad gäller?

Svar från AI:

Hej!

I det här fallet verkar det som att det finns en missuppfattning mellan byggherren och entreprenören. Enligt Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 18), som är standardavtalet i byggbranschen, är det entreprenören som har ansvaret för att inhandla material om inte annat avtalats.

Entreprenörens ansvar

Enligt AB 18 är det entreprenören som har ansvaret för att inhandla och leverera material till byggplatsen. Detta innebär att om byggherren tar på sig att inhandla material, bör detta vara klart och tydligt avtalat och dokumenterat.

Kommunikation och avtal

Om byggherren har fått godkänt från entreprenören att inhandla material, och detta är dokumenterat, kan det vara svårt för entreprenören att i efterhand hävda att entreprenadkontraktet har upphört på grund av detta. Det är viktigt att all kommunikation och alla avtal dokumenteras skriftligen för att undvika missförstånd och tvister.

Entreprenadkontraktets upphörande

För att ett entreprenadkontrakt ska upphöra krävs det mer än att byggherren inhandlar material. Det kan till exempel handla om att entreprenören inte kan fullfölja sitt åtagande, att byggherren inte betalar för utfört arbete, eller att det uppstår en tvist som inte kan lösas.

Slutsats

Så, för att svara på din fråga, det är inte troligt att entreprenadkontraktet har upphört bara för att byggherren har inhandlat material, särskilt om detta har godkänts av entreprenören. Det är dock alltid bäst att konsultera med en jurist eller annan expert om du är osäker på dina rättigheter och skyldigheter enligt ett entreprenadkontrakt.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även