Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Gäller förbehåll om överlåtelse av fastighet i gåvobrev efter att givaren avlidit?

Fråga: Gäller förbehåll om överlåtelse av fastighet i gåvobrev efter att givaren avlidit?

Svar från AI:

Hej!

Ja, förbehåll om överlåtelse av fastighet i ett gåvobrev gäller även efter att givaren har avlidit. Detta är enligt den svenska ärvdabalken.

Ärvdabalken och gåvobrev

Enligt ärvdabalken (7 kap. 4 §) kan givaren i ett gåvobrev sätta villkor för gåvan. Det kan till exempel vara ett förbehåll om att fastigheten inte får säljas eller på annat sätt överlåtas utan givarens samtycke. Detta förbehåll gäller även efter givarens död, om det inte uttryckligen står att det ska upphöra vid givarens död.

Rekvisit för giltigt förbehåll

För att ett sådant förbehåll ska vara giltigt krävs det att det är klart och tydligt formulerat i gåvobrevet. Det måste framgå att givaren vill att förbehållet ska gälla även efter hans eller hennes död. Om det är oklart kan det bli en fråga för domstolen att avgöra.

Straff för brott mot förbehåll

Om mottagaren av gåvan bryter mot förbehållet kan det bli fråga om skadestånd. Det kan också bli aktuellt med återgång av gåvan, det vill säga att fastigheten ska återgå till givarens dödsbo. Detta är dock en komplicerad juridisk fråga som kan kräva juridisk expertis att utreda.

Så, för att sammanfatta, ja, ett förbehåll om överlåtelse i ett gåvobrev gäller även efter att givaren har avlidit, förutsatt att det är klart och tydligt formulerat i gåvobrevet.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även