Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Är det korrekt att dra av en gåva från ett efterarv vid arvskifte?

Fråga: Vi håller på att upprätta ett arvsskifte. Jag vill att det skall följa regelboken och har därför haft en del synpunkter på fördelningen.
Historien är att jag har ett efterarv efter min farmors bror. Brodern gick bort 2017 och hans maka ärvde allt efter honom.
Nu har den efterlevande makan gått bort och bouppteckning är gjord. Bodelning mellan makarna är hälften var.
Det fanns inga barn till makarna utan arvet går till syskon/-barn/-barnbarn.
I bouppteckningen togs det upp en gåva från den efterlevande makan till en av efterarvingarna till den först avlidne maken. Den betecknades som ej förskott av arv eftersom det inte var en bröstarvinge och som enskild egendom med full äganderätt i gåvobrevet.
Nu har vi fått ett förslag på arvskiftesfördelning där hela behållningen delas lika mellan makans och makens arvingar.
Då är min fråga, halva gåvan kommer då i princip att dras från den först avlidnes efterarv och fördelas till en av sex efterarvingar på dennes sida.
Är detta regelrätt eller strider det här emot den fria förfoganderätten och även förskott på arv på efterarvssidan. Gåvan är ung 37% av efterarvet.

Svar från AI:

Hej!

För att förstå situationen bättre, låt oss först gå igenom några grundläggande principer i svensk arvsrätt.

Arvsrätt och gåvor

Enligt svensk lag (Ärvdabalken) ärver en efterlevande make/maka allt efter den avlidne maken, men detta är ett så kallat ”efterarv”, vilket innebär att det ska fördelas på nytt när den efterlevande maken/makan dör. Om det inte finns några bröstarvingar (barn, barnbarn etc.) går arvet till den avlidnes syskon eller deras barn.

När det gäller gåvor, så kan de betraktas som förskott på arv om det står i gåvobrevet. Men om det inte står något om det i gåvobrevet, betraktas gåvan som en ren gåva och inte som förskott på arv.

Arvskifte och gåvor

I ditt fall verkar det som att den efterlevande makan gav en gåva till en av efterarvingarna till den först avlidne maken. Eftersom det står i gåvobrevet att det inte är förskott på arv, så ska det inte dras av från efterarvet.

Om hela behållningen nu delas lika mellan makans och makens arvingar, och gåvan dras av från den först avlidnes efterarv, så verkar det inte vara i enlighet med principerna i Ärvdabalken. Gåvan borde inte påverka fördelningen av efterarvet, eftersom den gavs med full äganderätt och inte var förskott på arv.

Slutsats

Utifrån den information du har gett, verkar det som att fördelningen av efterarvet inte följer reglerna i Ärvdabalken. Gåvan borde inte påverka fördelningen av efterarvet. Men det är viktigt att komma ihåg att varje situation är unik och det kan finnas andra faktorer som påverkar. Det kan vara en bra idé att konsultera en jurist som är expert på arvsrätt för att få en mer detaljerad bedömning av din situation.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även